niedziela, 14 sierpnia 2022 r.  Imieniny: Alfreda, Maksymiliana, Selmy
Wiadomości z tagiem Gminy  RSS
M??? najecha?? na ??on?. Nie zauwa??y?? jej

Dodano: 14.08.2021 17:26 | 62 odsłon | 0 komentarzy

W gminie Ska??a w Ma??opolsce dosz??o do niecodziennej sytuacji. Starsza kobieta zosta??a przygnieciona przez samoch??d na w??asnym podw??rku.

Źródło: https:

Pieni?dze na drogi. W Ma??opolsce kryterium "wyszczepialno??ci"

Dodano: 06.08.2021 12:28 | 68 odsłon | 0 komentarzy

Decyzj? wojewody ma??opolskiego ?ukasza Kmity wi?ksz? szans? na otrzymanie pieni?dzy z Rz?dowego Funduszu Rozwoju Dr??g maj? powiaty i gminy, w kt??rych podczas weekendowych akcji najwi?cej os??b zostanie zaszczepionych na COVID-19.

Źródło: https:

Radni sprawdz?, czy lokalne artystki praktykuj? okultyzm

Dodano: 20.07.2021 12:38 | 74 odsłon | 0 komentarzy

Dzia??aj?ca przy miejscowej parafii Akcja Katolicka napisa??a do w??adz miasta Mi??akowo w wojew??dztwie warmi??sko-mazurskim skarg? na grup? artystyczn? Wied??muchy. Zdaniem jej cz??onk??w ta??ce, okrzyki i ??piewy Wied??much przywo??uj? na my??l kult satanistyczny. Miejscowi radni maja zbada? spraw? na komisji rady gminy - informuje Onet.

Tagi: Gminy
Źródło: https:

W Sorkwitach si? nie szczepi?. W??jt pisze do mieszka??c??w

Dodano: 17.07.2021 12:58 | 76 odsłon | 0 komentarzy

"Stan zaszczepie?? mieszka??c??w gminy Sorkwity jest na ??enuj?co niskim poziomie! W skali wojew??dztwa warmi??sko-mazurskiego zajmujemy przedostatnie miejsce na 116 gmin z poziomem zaszczepienia 23,5 proc." ?? napisa?? J??zef Maciejewski, w??jt mazurskiej gminy Sorkwity w li??cie otwartym do mieszka??c??w.

Źródło: https:

Szykuj? ju?? kocio??ki z wrz?cym olejem

Dodano: 12.07.2021 18:13 | 73 odsłon | 0 komentarzy

By? mo??e pokolenie obecnych radnych zamykaj?cych uchwa??ami swoje gminy przed LGBT jest w stanie przestraszy? si? tylko finansowych sankcji. Ale ju?? ich dzieci nie wytrzymaj? zamkni?cia i pojad? gdzie indziej uczy? si? otwarto??ci.

Tagi: LG, Dzieci, Rzym, Gminy
Źródło: https:

Narodowcy eskaluj? konflikt z Izraelem

Dodano: 01.07.2021 20:00 | 84 odsłon | 0 komentarzy

Przedstawiciele warszawskiej gminy ??ydowskiej protestuj? przeciwko dzia??aniom M??odzie??y Wszechpolskiej. Narodowcy wysypali gruz pod Ambasad? Izraela w Warszawie.

Źródło: https:

O jeden most za daleko

Dodano: 29.06.2021 20:00 | 58 odsłon | 0 komentarzy

Kluczem do rozbrojenia sporu jest ustawa reprywatyzacyjna i rozpocz?cie rozm??w o realizacji deklaracji terezi??skiej ?? uwa??a Les??aw Piszewski, by??y przewodnicz?cy Zwi?zku Gmin Wyznaniowych ??ydowskich w RP.

Źródło: https:

Lockdownem w gminy z najmniejszym poziomem wyszczepienia?

Dodano: 24.06.2021 20:00 | 58 odsłon | 0 komentarzy

Przyspieszona IV fala covidu uderzy najpierw w gminy, kt??re si? nie szczepi?. W Polsce to regiony g??rskie. Za tydzie?? zaleje je fala, ale turyst??w.

Źródło: https:

2 mln z?? dla gminy z najwi?kszym odsetkiem zaszczepionych

Dodano: 24.06.2021 13:35 | 92 odsłon | 0 komentarzy

Dobr? informacj? jest fakt, ??e wczoraj przekroczyli??my 27 mln wykonanych szczepie??. Pierwotny cel to by??o wykonanie do ko??ca czerwca 20 mln szczepie?? - m??wi?? na konferencji prasowej szef KPRM, Micha?? Dworczyk.

Źródło: https:

Abp S??awoj Leszek G????d?? wybrany so??tysem

Dodano: 24.06.2021 13:16 | 85 odsłon | 0 komentarzy

Arcybiskup S??awoj Leszek G????d?? zosta?? so??tysem w Piaskach, cz???ci swej rodzinnej miejscowo??ci Bobr??wka - poinformowa?? Urz?d Gminy Ja??wi??y (woj. podlaskie).

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone