środa, 10 sierpnia 2022 r.  Imieniny: Bianki, Borysa, Wawrzyńca
Wiadomości z tagiem Gimnazja  RSS
Nie ??yje minister, kt??ry w 1999 r. wprowadzi?? gimnazja

Dodano: 22.04.2021 8:43 | 85 odsłon | 0 komentarzy

W wieku 75 lat zmar?? Miros??aw Handke, by??y minister edukacji narodowej w rz?dzie Jerzego Buzka - informuje RMF FM.

Źródło: https:

Ho??ownia: B???dem by??a gimnazjalna mi??o??? prawicy do Trumpa

Dodano: 07.01.2021 18:47 | 121 odsłon | 0 komentarzy

Wsp??lne listy opozycji na wcze??niejsze wybory parlamentarne wymaga??yby przebudowy sceny politycznej i weryfikacji postaw lider??w i nowego pouk??adania si? ?? uwa??a Szymon Ho??ownia, lider ugrupowania Polska 2050.

Źródło: https:

100 lat Niepodleg?o?ci w Gminie ?arki

Dodano: 06.04.2020 16:34 | 160 odsłon | 0 komentarzy

Serdecznie zapraszamy. Wydarzenia w ramach Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polsk? Niepodleg?o?ci. Wst?p wolny. Spotkajmy si? wsplnie na marszu w dniu 11 Listopada, ale i w ramach innych rocznicowych spotka?. 7.11. (?roda) - Wielka Wojna na Jurze - spotkanie z Piotrem Ormanem, godz. 15.00, Stary M?yn 8.11. (czwartek) - Przegl?d Poezji i Pie?ni Patriotycznej, godz. 12.00, MGOK. Organizator: Gimnazjum w ?arkach 9.11. (pi?tek) - Akademia z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodleg?o?ci przez Polsk? wraz konkursem pie?ni i poezji patriotycznej, godz. 10.00, Szko?a Podstawowa w Przybynowie. Organizator: SP w Przybynowie 9.11. (pi?tek) - Wyst?p Orkiestry D?tej OSP ?arki na antenie RMF FM audycja andbdquo;Lepsza Po?owa Dniaandrdquo;, godz. 14.00 9.11. (pi?tek) - Gramy i ?piewamy dla Polski - Koncert pie?ni patriotycznych: Zesp? Iskra, Chr Metanoia Cordis przy Klasztorze OO. Franciszkanw w Pilicy pod dyrygentur? Anny i Karola Suchcickich, soli?ci, godz. 17.00 MGOK. Organizator: SP w ?arkach 11.11. (niedziela) - Narodowe ?wi?to Niepodleg?o?ci Godz. 11.30 - Msza ?wi?ta za Ojczyzn?, Ko?ci? Parafialny w ?arkach Godz. 12.30 - przej?cie pod pomniki z asyst? Orkiestry D?tej OSP ?arki, z?o?enie kwiatw i zapalenie zniczy - miejsca pami?ci na cmentarzu Godz. 16.00 - Lista Przebojw Niepodleg?ej Polski - Wsplne ?piewanie utworw patriotycznych i rozrywkowych, pyszna kawa i ciasta, MGOK Organizatorzy: MGOK ?arki, ?arecki Klub Seniora, Dru?yna Harcerska z ?arek, Gmina ?arki, Parafia 11.11. (niedziela) - Koncert w Ko?ciele Parafialnym w Przybynowie, przemarsz pod pomik Bohaterw Walk i Wolno?? Ojczyzny - z?o?enie kwiatw i zapalenie zniczy, godz. 11.30. Organizator: SP w Przybynowie 13.11. (wtorek) - III Wewn?trzprzedszkolny Konkurs Piosenki Patriotycznej, godz. 10.00. MGOK. Organizator: Przedszkole Publiczne w ?arkach z Oddzia?em w Kotowicach. 14.11. (?roda) - 100 lat Rocznica w Jaworzniku, msza ?wi?ta w ko?ciele - godz. 9.00, akademia w Szkole Podstawowej. Organizatorzy: SP w Jaworzniku i Parafia 15.11. (czwartek) - Spotkanie ze spo?eczno?ci? lokaln?, godz. 17.00, Szko?a Podstawowa w Przybynowie. Organizator: SP w Przybynowie Wst?p wolny. Zapraszamy serdecznie Wydarzenia w ramach Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polsk? Niepodleg?o?ci w 1918r. pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy ?arki Klemensa Podlejskiego.

Źródło: www.turystykazarki.pl

Oferta turystyczna - sprad? nas

Dodano: 06.04.2020 16:34 | 139 odsłon | 0 komentarzy

Sprawd? ofert? Zapraszamy do Gminy ?arki przez okr?g?y rok. Rodziny, grupy szkolne i przedszkolne, seniorw i inne grupy zorganizowane. Pod tym adresem specjalna oferta na wakacje dla turystw indywidualnych. Propozycje, jak aktywnie i twrczo sp?dzi? wakacje. Szczeg?y pod adresem: http://www.turystykazarki.pl/aktualnosci/159 Je?li macie Pa?stwo ?yczenie zorganizowa? wycieczk? szkoln?, przedszkoln?, gimnazjaln? zapraszamy na stron?: http://www.juraok.pl/, gdzie znajd? Pa?stwo gotowe propozycje na sp?dzenie czasu w Gminie ?arki. Specjalne gotowe pakiety pod adresem: http://www.juraok.pl/, ale je?li jednak macie inne pomys?y warto zapyta?, z pewno?ci? program zostanie dostosowany do Pa?stwa gustw. Zapraszamy rwnie? seniorw. Gmina ?arki ma wiele atrakcji dla osb w wieku dojrza?ym. Oferta dla seniorw pod adresm: http://www.turystykazarki.pl/kategorie/seniorzy

Źródło: www.turystykazarki.pl

Warsztaty wspinaczki rodzinnej

Dodano: 06.04.2020 16:34 | 189 odsłon | 0 komentarzy

Warsztaty wspinaczki rodzinnej andbdquo;Wspinam si? z mam? i tat?andrdquo; Stra?nica PRZEWODZISZOWICE w jurajskiej Gminie ?arki Oferta: dla dzieci i m?odzie?y szk? podstawowych i gimnazjalnych oraz ich rodzicw Prowadzenie: wyspecjalizowana kadra instruktorska Termin: 8 lipiec 2017, 26 sierpie? 2017 Czas trwania: 3 h Koszt: 60 z?/uczestnik WYMAGANA REZERWACJA TERMINW Zapisy do 5 lipca 2017 (dla daty 8 lipiec 2017) Zapisy do 23 sierpnia (dla daty 26 sierpnia 2017) PROGRAM: Przygotowanie do aktywno?ci fizycznej - rozgrzewka wspinaczkowa. Poznanie specyfiki wspinania na ska?ach w terenie naturalnym i zasad bezpiecze?stwa z tym zwi?zanych. Zapoznanie ze sprz?tem wspinaczkowym. Nauka podstawowych w?z?w wspinaczkowych. Nauka asekuracji podczas wspinaczki po drogach ubezpieczonych w systemie na w?dk?. Opanowanie podstaw techniki wspinania. Nauka opuszczania na linie. Prezentacja walorw krajobrazowych Jury Krakowsko-Cz?stochowskiej, ze szczeglnym uwzgl?dnieniem okolic ?arek z mo?liwo?ci? uprawiania wspinaczki i turystyki kwalifikowanej. Dla zainteresowanych dalsz? przygod? ze wspinaniem, doradzimy jaki sprz?t warto kupi? i na co przy tym nale?y zwrci? uwag?. W cenie: program warsztatw, opieka instruktorw, ubezpieczenie Patronat: Burmistrz Miasta i Gminy ?arki Klemens Podlejski Zapisy i Rezerwacje: tel. 793 93 22 11 Organizator: Sp?dzielnia Socjalna andbdquo;Amonit Jura Sport Kulturaandrdquo;

Źródło: www.turystykazarki.pl

"Gimnazja same si? obroni?y, mimo ?e zosta?y zlikwidowane"

Dodano: 08.12.2019 10:53 | 150 odsłon | 0 komentarzy

By?em tym nauczycielem, ktry gasi? ?wiat?o w polskich gimnazjach. Gimnazjw ju? nie ma. Jest smutek, ?al, rozczarowanie, natomiast z drugiej strony jest wielka duma z uczniw, z tego, ?e pokazuj?, na co ich sta? - mwi? we "Wstajesz i Weekend" w TVN24 nauczyciel Artur Sierawski z inicjatywy "Nie dla chaosu w szkole", odnosz?c si? do wynikw, jakie polscy nastolatkowie odnie?li w badaniach kompetencji szkolnych PISA.

Źródło: https:

Kidawa-B?o?ska: Instytucje, ktre powinny budowa? stabilno?? kraju, rozpadaj? si?

Dodano: 04.12.2019 23:20 | 134 odsłon | 0 komentarzy


"Na naszych oczach te instytucje, ktre powinny budowa? stabilno?? naszego kraju, rozpadaj? si?" mwi?a w Bia?ymstoku wicemarsza?ek Sejmu Ma?gorzata Kidawa-B?o?ska, kandydatka w prawyborach prezydenckich PO. W tym kontek?cie wymieni?a nie tylko spraw? prezesa Najwy?szej Izby Kontroli Mariana Banasia, ale te? m.in. reform? edukacji likwiduj?c? gimnazja czy zmiany w s?downictwie.

Źródło: https:

PISA: polscy gimnazjali?ci rozbili bank

Dodano: 03.12.2019 17:56 | 139 odsłon | 0 komentarzy

Na podium w matematyce i naukach przyrodniczych, czwarte miejsce pod wzgl?dem czytania i interpretacji tekstu. Polscy uczniowie w ?wiatowej czo?wce.

Źródło: https:

Polscy uczniowie ze szko?y przed reform? w ?cis?ej czo?wce

Dodano: 03.12.2019 11:24 | 165 odsłon | 0 komentarzy

Okazuje si?, ?e gimnazja nie by?y takie z?e.

Źródło: https:

Kto przywrci?by gimnazja, a kto zwi?kszy? pensum? Sprawdzamy pomys?y nauczycieli-parlamentarzystw

Dodano: 22.10.2019 17:58 | 160 odsłon | 0 komentarzy

Gdyby chcieli, mogliby otworzy? w Sejmie spory pokj nauczycielski. Co najmniej 65 pos?w i pi?cioro senatorw nowej kadencji ma za sob? prac? w szkole lub na uczelni. Najwi?cej jest w?rd nich politykw PiS a? 40. Jakie maj? pomys?y na system edukacji?

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone