wtorek, 05 lipca 2022 r.  Imieniny: Antoniego, Bartłomieja, Karoliny
Wiadomości z tagiem GeForce  RSS
Gry Square Enix wr???ci???y na GeForce Now

Dodano: 30.06.2020 1:22 | 454 odsłon | 0 komentarzy

Doskona???a wiadomo?????? dla u???ytkownik???w platformy GeForce Now. Nvidia zdo???a???a przekona??? Square Enix, by japo???ski wydawca ponownie udost???pni??? swoje tytu???y w us???udze strumieniowania gier. Dzia???ania zielonych spowodowa???y, ???e do katalogu powr???ci 14 usuni???tych wcze???niej pozycji, w tym Shadow of the Tomb Raider, oferuj???cy obs???ug??? ray tracingu. Poznali???my te??? pozosta???e produkcje dodane w ramach cotygodniowej aktualizacji.

Źródło: https:

Test wydajno???ci w grach: Core i5-10400F i Ryzen 5 3600 w po??????czeniu z GeForce i Radeonem

Dodano: 28.06.2020 15:43 | 117 odsłon | 0 komentarzy

W???r???d najdro???szych procesor???w najwy???sz??? wydajno?????? w grach zapewniaj??? najnowsze procesory Intela. Nieliczni mog??? sobie pozwoli??? na tak drogie kaprysy, wi???c szeroko polecane s??? wci?????? znacznie ta???sze procesory z Ryzenem 5 3600 na czele. W podobnej cenie mo???na kupi??? jeden z najnowszych uk???ad???w Core 10. generacji: Core i5-10400F. Pierwszy raz od dawna za cen??? 6-rdzeniowego, 12-w???tkowego procesora AMD Intel oferuje bardzo podobny uk???ad.

Źródło: https:

Tajemnicza karta Nvidii z rodziny Ampere przetestowana w benchmarku 3DMark Time Spy

Dodano: 22.06.2020 9:56 | 125 odsłon | 0 komentarzy

W sieci odnaleziono testy nieznanej wcze?niej karty graficznej Nvidii, ktre wskazuj? na ca?kiem wysok? wydajno?? konstrukcji. Urz?dzenie wypada ca?kiem przyzwoicie na tle GeForcew RTX 2080 Ti, a poza wynikami uwag? zwraca te? interesuj?ca specyfikacja. Inna sprawa, ?e niestety nadal nie znamy wielu dok?adnych danych na temat sprz?tu, ale jego pojawienie si? w bazie 3DMarka mo?e zwiastowa?, ?e nied?ugo si? to zmieni.

Źródło: https:

Nvidia GeForce RTX 3080, RTX 3090 i RTX Titan nowe plotki o specyfikacji kart

Dodano: 19.06.2020 15:48 | 140 odsłon | 0 komentarzy

Ostatnie tygodnie przynios?y sporo nowych informacji o kartach graficznych Nvidii. Cz??? z nich wygl?da bardzo prawdopodobnie, inne mniej. Dzisiaj mamy do czynienia z przeciekami na temat specyfikacji kart GeForce RTX 3080, RTX 3090 i RTX Titan, ktre po cz??ci potwierdzaj? wcze?niejsze dane, kr???ce w sieci od pocz?tku tego miesi?ca.

Źródło: https:

Gry Square Enix wrci?y na GeForce Now

Dodano: 19.06.2020 8:30 | 135 odsłon | 0 komentarzy

Doskona?a wiadomo?? dla u?ytkownikw platformy GeForce Now. Nvidia zdo?a?a przekona? Square Enix, by japo?ski wydawca ponownie udost?pni? swoje tytu?y w us?udze strumieniowania gier. Dzia?ania zielonych spowodowa?y, ?e do katalogu powrci 14 usuni?tych wcze?niej pozycji, w tym Shadow of the Tomb Raider, oferuj?cy obs?ug? ray tracingu. Poznali?my te? pozosta?e produkcje dodane w ramach cotygodniowej aktualizacji.

Źródło: https:

Manli GeForce GTX 1650 GDDR6 Low Profile - prezentacja niskoprofilowej karty graficznej

Dodano: 18.06.2020 8:30 | 112 odsłon | 0 komentarzy

Marka Manli nie jest zbyt dobrze znana na naszym rynku, cho? jej karty graficzne czasem pojawiaj? si? w polskich sklepach. Niewykluczone, ?e podobnie b?dzie z pokazanym w?a?nie GeForceem GTX 1650 GDDR6 Low Profile, ktry jak wskazuje sama nazwa jest kart? niskoprofilow?. Ze wzgl?du na budow?, urz?dzenie doskonale sprawdzi si? w obudowach, w ktrych na kompetentny jest bardzo ma?o miejsca.

Źródło: https:

Nvidia GeForce RTX 3080 i RTX 3090 mog? zadebiutowa? we wrze?niu

Dodano: 15.06.2020 10:09 | 122 odsłon | 0 komentarzy

Karty graficzne z rodziny Ampere to gor?cy temat w?rd pecetowcw, dlatego nic dziwnego, ?e w ostatnim czasie pojawia si? sporo wiadomo?ci o nowych GPU. Tym razem poznali?my przewidywany harmonogram wprowadzania sprz?tu na rynek, ktry wskazuje na wrze?niow? premier? sprz?tu. Jest te? kolejna wzmianka o zastosowanym systemie ch?odzenia.

Źródło: https:

Nvidia GeForce RTX 3080 - nowe zdj?cie radiatora potwierdza projekt systemu ch?odzenia

Dodano: 10.06.2020 13:43 | 98 odsłon | 0 komentarzy

Niedawne przecieki przedstawiaj?ce domniemane karty GeForce RTX 3080 wydaj? si? coraz bardziej prawdopodobne. Dzisiaj do sieci trafi?o kolejne zdj?cie, przedstawiaj?ce tym razem sam radiator systemu ch?odzenia konstrukcji z rodziny Ampere, ktrego projekt zgadza si? z wcze?niej ujawnionym wygl?dem obudowy.

Źródło: https:

Nvidia GeForce RTX 3080 z bardzo wysokim wska?nikiem TGP i drogim systemem ch?odzenia

Dodano: 09.06.2020 11:32 | 119 odsłon | 0 komentarzy

Plotek na temat nowych GeForcew ci?g dalszy. Naj?wie?sze dotycz? wst?pnej konfiguracji chipw oraz domniemanego systemu ch?odzenia, ktry ma by? do?? drogi w produkcji. To z kolei na pewno prze?o?y si? na cen? kart graficznych, co dla potencjalnych klientw mo?e by? pewnym problemem.

Źródło: https:

Nvidia GeForce RTX 3080 - domniemane zdj???cia nowej karty graficznej

Dodano: 08.06.2020 8:59 | 123 odsłon | 0 komentarzy

W czasie minionego weekendu do sieci trafi???y pierwsze, domniemane zdj???cia referencyjnych kart graficznych Nvidia GeForce RTX 3080. Je???li s??? prawdziwe, to oznacza, ???e zieloni znacz???co zmieni??? budow??? swoich konstrukcji i zastosuj??? ca???kiem ciekawe rozwi???zania. Patrz???c na wielko?????? ch???odzenia, mo???na przewidywa???, ???e b???dzie ono ca???kiem wydajne.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone