czwartek, 20 stycznia 2022 r.  Imieniny: Fabioli, Miły, Sebastiana
Wiadomości z tagiem GDDKiA  RSS
Koniec prac w tunelu pod Ursynowem, ale ju?? trzeba naprawia? nowy most

Dodano: 05.08.2021 7:01 | 39 odsłon | 0 komentarzy

To wreszcie koniec prac na jednej z najbardziej wyczekiwanych inwestycji drogowych w Warszawie. Tunel na Po??udniowej Obwodnicy Warszawy pod Ursynowem jest uko??czony ?? poinformowa??a w ??rod? po po??udniu Generalna Dyrekcja Dr??g Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Źródło: https:

GDDKiA wybra??a wykonawc? kolejnego odcinka S19

Dodano: 10.04.2021 8:37 | 62 odsłon | 0 komentarzy

W przetargu na wykonanie drogi ekspresowej S19 w relacji Bo?ki-Malewice, oferta od firmy Strabag zosta??a uznana za najkorzystniejsz?. Wynika z tego, ??e to ona wykona 16 km odcinek drogi, kt??ry b?dzie mia?? dwie jezdnie o dw??ch pasach ruchu.

Źródło: https:

Przez 2 lata b?d? korki na autostradzie A4

Dodano: 29.03.2021 5:11 | 56 odsłon | 0 komentarzy

Z??e wie??ci dla podr????uj?cych autostrad? A4: nadci?ga kolejny remont, kt??ry przez d??ugi czas b?dzie parali??owa?? ruch na jednej z najwa??niejszych arterii na kierunku wsch??d ?? zach??d. W ko??cu ubieg??ego tygodnia Generalna Dyrekcja Dr??g Krajowych i Autostrad (GDDKiA) otworzy??a oferty w przetargu na przeprowadzenie rob??t.

Tagi: MON, Kia, GDDKiA
Źródło: https:

Otwarcie tunelu pod Ursynowem w drugim kwartale 2021 r.

Dodano: 17.03.2021 23:01 | 57 odsłon | 0 komentarzy

Generalna Dyrekcja Dr??g Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zapowiedzia??a otwarcie w drugim kwartale tunelu pod Ursynowem. Realizacja inwestycji ?? co wynika z podpisanego aneksu do umowy z wykonawc? ?? ma by? zako??czona do ko??ca marca. Zatem w kwietniu powinny si? zacz?? odbiorcy i procedura uzyskania pozwolenia na u??ytkowanie.

GDDKiA nie chce Chi??czyk??w na ekspres??wce S1

Dodano: 11.03.2021 1:20 | 71 odsłon | 0 komentarzy

Komplikuje si? budowa strategicznej dla wojew??dztwa ??l?skiego drogi ekspresowej S1. Generalna Dyrekcja Dr??g Krajowych i Autostrad (GDDKiA) postanowi??a uniewa??ni? ju?? zako??czony przetarg na realizacje jednego z odcink??w.

Źródło: https:

Mg??y na drogach w kilku wojew??dztwach. GDDKiA ostrzega

Dodano: 23.02.2021 22:23 | 63 odsłon | 0 komentarzy


??Wszystkie drogi krajowe s? przejezdne. Na sieci dr??g krajowych pracuj? trzy pojazdy do zimowego utrzymania - przekaza??a wieczorem GDDKiA. W kilku miejscach w kraju jazd? kierowcom mog? utrudnia? mg??y.

Źródło: https:

Beton przesta?? straszy? drogowc??w

Dodano: 11.02.2021 7:42 | 81 odsłon | 0 komentarzy

W ubieg??ym roku odcinki z betonu zdo??a??y wyprzedzi? asfaltowe. Wed??ug Generalnej Dyrekcji Dr??g Krajowych i Autostrad (GDDKIA), w 2020 roku przyby??o 74 km dr??g betonowych, a bitumicznych (asfaltowych) blisko 64 km.

Tagi: Kia, GDDKiA
Źródło: https:

Ci???ar??wki, autobus, samochody osobowe. Na A6 zderzy??o si? 10 pojazd??w

Dodano: 08.02.2021 18:23 | 86 odsłon | 0 komentarzy


Dziesi?? pojazd??w, w tym sze??? ci???ar??wek i autobus, zderzy??o si? w poniedzia??ek na drodze A6 mi?dzy w?z??ami Podjuchy i Klucz. Informacje poda?? szczeci??ski oddzia?? GDDKiA. Pierwsze doniesienia m??wi??y o siedmiu autach.

Źródło: https:

Ma??opolska: Karambol na zakopiance

Dodano: 31.01.2021 21:08 | 71 odsłon | 0 komentarzy


Na nowym odcinku zakopianki, czyli drogi S7b, w miejscowo??ci Skomielna Bia??a dosz??o w niedziel? wieczorem do zderzenia pi?ciu samochod??w osobowych. Zablokowane by??y dwa pasy ruchu w kierunku Krakowa ?? poinformowa??a GDDKiA.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone