czwartek, 07 lipca 2022 r.  Imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa
Wiadomości z tagiem Finanse  RSS
Tego warto s??ucha?! Poznaj 3 podcasty o rozwoju osobistym, biznesie i motywacji.

Dodano: 07.09.2021 12:08 | 76 odsłon | 0 komentarzy


Nie masz pomys??u na to, jak w ciekawy spos??b sp?dzi? jesienne wieczory? Si?gnij po dawk? inspiracji p??yn?c? z popularnych podcast??w. Przygotowali??my dla Ciebie zestawienie, w kt??rym znajdziesz co?? o finansach, rozwoju osobistym, biznesie oraz motywacji. Mi??ego s??uchania!   Wi?cej ni?? oszcz?dzanie pieni?dzy Okazuje si?, ??e coraz wi?cej os??b chce w ??wiadomy spos??b zarz?dza? swoimi finansami. [...]

??Polski ?ad?. Bez ludzi Gowina PiS niewiele zrobi

Dodano: 28.07.2021 17:54 | 56 odsłon | 0 komentarzy

Minister finans??w twierdzi, ??e nikt nie straci na zapowiadanych zmianach podatkowych. Opozycja i koalicjanci PiS nie s? przekonani i chc? rozm??w.

Hennig-Kloska: Rz?d pope??ni?? gwa??t na finansach publicznych

Dodano: 22.07.2021 17:46 | 65 odsłon | 0 komentarzy

??rodki finansowe zagwarantowane w bud??ecie na walk? z covidem pos??u??y??y realizacji polityki PiS ?? uwa??a Paulina Hennig-Kloska, pos??anka Polski 2050.

Źródło: https:

Bosak: Antypolskie zasady finansowania szkolnictwa wy??szego

Dodano: 22.07.2021 14:38 | 70 odsłon | 0 komentarzy

- ??wiat stan??? na g??owie, kiedy w naszym pa??stwie polski podatnik finansuje dzia??anie uniwersytet??w, kt??re kieruj? si? regu??ami dyskryminuj?cymi polskich obywateli - o??wiadczy?? pose?? Konfederacji Krzysztof Bosak, odnosz?c si? do wynik??w rekrutacji na pozna??skim UAM.

"FT": Trzeba po??o??y? kres ??amaniu przez Polsk? prawa UE

Dodano: 18.07.2021 13:55 | 65 odsłon | 0 komentarzy

"Je??li polskiemu rz?dowi nie podoba si? obowi?zek bycia w Unii Europejskiej, to powinien przygotowa? si? do jej opuszczenia" - pisze w komentarzu redakcyjnym "Financial Times", cytowany przez Onet.

23 mln z?? na WSKSiM? O. Rydzyk: Uczelnia nie ma dotacji rz?dowych

Dodano: 14.07.2021 20:18 | 75 odsłon | 0 komentarzy

- Je??eli jeste?? Polakiem, katolikiem, zale??y ci na przysz??o??ci Polski, chcesz zrobi? co?? dobrego - zosta?? mecenasem naszej uczelni, pomagaj finansowo - m??wi?? o. Tadeusz Rydzyk na antenie Radia Maryja, apeluj?c do s??uchaczy o wsparcie dla Wy??szej Szko??y Kultury Spo??ecznej i Medialnej w Toruniu.

Źródło: https:

Rekordowo wysoki Fundusz Ko??cielny

Dodano: 22.06.2021 18:18 | 67 odsłon | 0 komentarzy

Zas??b, z kt??rego pa??stwo finansuje m.in. sk??adki ksi???y, wzr??s?? do rekordowego poziomu. Jego likwidacji b?d?? przekszta??cenia chce wi?kszo??? opozycji.

Tagi: Finanse, Wzrok
Źródło: https:

Wolno??? za milion z??otych. Bez VAT

Dodano: 17.06.2021 20:00 | 53 odsłon | 0 komentarzy

Gigantyczne kaucje, a ich telefony i e-maile pod kontrol? ?? oskar??eni byli urz?dnicy resortu finans??w, s?dzeni za wy??udzenia VAT, mog? wyj??? z aresztu.

Tagi: Finanse
Źródło: https:

Loteria dla zaszczepionych. Znamy szczeg????y

Dodano: 25.05.2021 15:01 | 72 odsłon | 0 komentarzy


"Od 1 lipca szczepienia drug? dawk? przeciw Covid-19 b?d? odbywa??y si? w dowolnym punkcie" - poinformowa?? we wtorek szef KPRM, pe??nomocnik rz?du ds. programu szczepie?? Micha?? Dworczyk. To najnowszy pomys?? rz?du na zach?cenie niezdecydowanych do zaszczepienia si?. W??adze przewiduj? te?? zach?ty finansowe dla gmin z najwy??szym wska??nikiem zaszczepionych i u??atwienie szczepienia drug? dawka - b?dzie to mo??liwe w ka??dym punkcie.

Źródło: https:

Ba??a si? o dalszy los c??rki. Szokuj?ce zeznania matki zabitej 3-latki

Dodano: 05.05.2021 16:37 | 81 odsłon | 0 komentarzy


Nawet do??ywocie grozi 26-latce z Poznania, kt??ra wczoraj zabi??a no??em kuchennym swoj? trzyletni? c??rk?. Kobieta przyzna??a si? do winy. ??ledczym t??umaczy??a, ??e zabi??a Zuzi?, pr??buj?c pope??ni? tzw. rozszerzone samob??jstwo. "Matka wyja??ni??a podczas przes??uchania, ??e motywem jej dzia??ania by??y k??opoty finansowe i obawa o dalszy los jej c??rki" - powiedzia?? Onetowi prokurator ?ukasz Wawrzyniak, rzecznik pozna??skiej Prokuratury Okr?gowej.

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone