środa, 19 stycznia 2022 r.  Imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza
Wiadomości z tagiem Faktach po Faktach  RSS
Jackowski: Mamy do czynienia z polityk? hakow?

Dodano: 24.07.2021 20:18 | 47 odsłon | 0 komentarzy

Wszystko wskazuje, ??e wchodzimy w faz? polityki hakowej, maj?cej na celu sk??ania? polityk??w do okre??lonych dzia??a?? - m??wi?? w "Faktach po Faktach" senator PiS Jan Maria Jackowski.

Źródło: https:

Applebaum: Polska mo??e si? sta? problemem dla UE i NATO

Dodano: 26.05.2021 20:09 | 53 odsłon | 0 komentarzy

Jest niebezpiecze??stwo, ??e Polska stanie si? problemem nie tylko dla Unii Europejskiej, ale dla ca??ego NATO i ca??ego sojuszu demokratycznego - m??wi??a w "Faktach po Faktach" Anne Applebaum, dziennikarka i publicystka.

Źródło: https:

Schreiber o zarzutach NIK: Premier broni?? praworz?dno??ci

Dodano: 26.05.2021 19:39 | 57 odsłon | 0 komentarzy

Gdyby do ko??ca pos??ucha? opozycji, to do dzi?? nie odby??yby si? w Polsce wybory prezydenckie - m??wi?? w "Faktach po Faktach" w TVN24 szef Komitetu Sta??ego Rady Ministr??w, ?ukasz Schreiber.

W??jcik: Pi?knie si? r????nimy z naszymi przyjaci????mi z PiS

Dodano: 05.05.2021 20:41 | 50 odsłon | 0 komentarzy

Koalicja si? nie rozpadnie, b?dzie rz?dzi??a jeszcze 2,5 roku, a potem jeszcze cztery lata, patrz?c na to, co si? dzieje po stronie opozycyjnej - powiedzia?? w "Faktach po Faktach" minister Micha?? W??jcik z Solidarnej Polski.

Źródło: https:

??Niedzielski jako minister zdrowia stwarza zagro??enie?

Dodano: 14.04.2021 18:48 | 51 odsłon | 0 komentarzy

Tym razem kogo?? ponios??o i pr??bowano mnie zaatakowa?, bo pasowa??o w tej chwili zatka? mi usta albo pr??bowa? zastraszy?. Znam te metody sprzed wielu, wielu lat - m??wi?? w "Faktach po Faktach" prof. Wojciech Maksymowicz z Porozumienia, kt??ry dzi?? opu??ci?? Klub Parlamentarny PiS.

Zimoch: Nie czarujmy si?. PO sama wybor??w nie wygra

Dodano: 03.03.2021 19:19 | 56 odsłon | 0 komentarzy

PO chce by? klubem partyjnym. Wydaje mi si?, ??e chyba gdzie?? te idee, cele i za??o??enia Koalicji Obywatelskiej, jakie stworzono, zesz??y na dalszy plan - m??wi?? w "Faktach po Faktach" by??y pose?? Koalicji Obywatelskiej, obecnie niezale??ny, Tomasz Zimoch.

Źródło: https:

Grodzki: Nie traktowa??bym s????w premiera ca??kiem powa??nie

Dodano: 01.12.2020 19:30 | 78 odsłon | 0 komentarzy

Opowiadanie o zwyci?stwach z pandemi? jest irytuj?ce dla lekarzy. Polska to chyba jedyny kraj, kt??ry rozgrywa t? epidemi? politycznie, a nie zdrowotnie - powiedzia?? w "Faktach po Faktach" w TVN24 marsza??ek Senatu, prof. Tomasz Grodzki.

Źródło: https:

Dorn: Kaczy??ski chce zamkn?? Ziobr? w mocarnym u??cisku

Dodano: 23.09.2020 20:41 | 87 odsłon | 0 komentarzy

Nie s?dz?, ??eby zamiarem pana Jaros??awa Kaczy??skiego by??o upokarzanie Zbigniewa Ziobry. Oczywistym zamiarem jest przetr?cenie mu kr?gos??upa i doprowadzenie do parali??u, ale to mo??na robi? bez upokarzania - stwierdzi?? w "Faktach po faktach" Ludwik Dorn, by??y polityk PiS, p????niej PO, marsza??ek Sejmu i szef MSWiA w rz?dzie Kazimierza Marcinkiewicza.

Źródło: https:

Czarnecki: Sko??czy?? si? czas masowania

Dodano: 21.09.2020 20:13 | 88 odsłon | 0 komentarzy

Nie s??ysza??em, ??eby kwestia obj?cia stanowiska premiera przez Jaros??awa Kaczy??skiego by??a rozwa??ana na dzi??, czy na jutro, natomiast urokiem alternatywy jest to, ??e ona jest - powiedzia?? w "Faktach po Faktach" europose?? PiS Ryszard Czarnecki.

Źródło: https:

Ho?ownia: Prezydent Duda jako ton?cy brzydko si? chwyta

Dodano: 13.06.2020 19:56 | 72 odsłon | 0 komentarzy

Czy oni wiedz?, ?e te ich s?owa, ktre oni dzi? rzucaj? i w ich mniemaniu one scementuj? jak?? wsplnot?, doprowadz? prawdopodobnie do samobjstwa kogo? w ca?kiem realnym ?wiecie - mwi? w Faktach po Faktach niezale?ny kandydat na prezydenta Szymon Ho?ownia.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone