czwartek, 26 maja 2022 r.  Imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
Wiadomości z tagiem Fabryki  RSS
Polski elektryk Izera wyhamowa?? w Senacie

Dodano: 10.08.2021 1:20 | 216 odsłon | 0 komentarzy

Komplikuj? si? przygotowania do budowy fabryki polskiego samochodu elektrycznego. Senat odrzuci?? w pi?tek rz?dowy projekt specustawy ??Lex Izera?, kt??ry pozwala?? pozyska? nale???ce do Las??w Pa??stwowych grunty pod inwestycj? w Jaworznie i Stalowej Woli.

Źródło: https:

Na terenie by??ej fabryki wybuch?? po??ar. Pali??y si? beczki z chemikaliami

Dodano: 30.05.2021 20:57 | 77 odsłon | 0 komentarzy


Na terenie by??ej fabryki opakowa?? blaszanych przy ulicy Le??nej w Zawierciu w wojew??dztwie ??l?skim wybuch?? po??ar. Pali??y si? beczki z substancjami chemicznymi.

Źródło: https:

Podwy??ki pensji i przyci?ganie fabryk z Chin. Nowy tydzie?? w gospodarce

Dodano: 16.05.2021 15:16 | 68 odsłon | 0 komentarzy


W nadchodz?cych dniach tematem numer jeden b?d? zmiany dotycz?ce gospodarki zapowiedziane przez rz?dz?cych w ramach Polskiego ?adu. Ekonomi??ci, zwi?zki zawodowe i organizacje przedsi?biorc??w b?d? ocenia? program, specjali??ci od podatk??w wylicza? kto straci, a kto zyska. Poza tym spodziewane s? dane o wzro??cie pensji i cen. W pi?tek mog? zacz?? zn??w dzia??a? kina i teatry.

Źródło: https:

Chi??ski inwestor otwiera zak??ad produkcyjny w Poznaniu

Dodano: 08.05.2021 1:21 | 91 odsłon | 0 komentarzy

W nowej fabryce firmy Tuopu wytwarzane b?d? podzespo??y do samochod??w elektrycznych. ??czne nak??ady na inwestycj? si?gn? 30 mln euro. W pozna??skim zak??adzie inwestor planuje zatrudni? 450 os??b. Firm? w wej??ciu na rynek wspiera Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH).

Tagi: Fabryki, Firmy
Źródło: https:

Ford w Turcji wstrzymuje produkcj? na dwa miesi?ce

Dodano: 22.04.2021 9:15 | 96 odsłon | 0 komentarzy

Ford Otosan poinformowa?? o zawieszeniu dzia??alno??ci jednej z fabryk zlokalizowanych w Turcji. Przerwa w produkcji ma potrwa? niemal dwa miesi?ce. Jest to efekt ??wiatowych problem??w z p????przewodnikami.

Źródło: https:

Petersburg: Najpowa??niejszy po??ar od blisko 20 lat

Dodano: 12.04.2021 23:33 | 82 odsłon | 0 komentarzy


??Stra??acy w Petersburgu zlokalizowali po??ar fabryki Newska Manufaktura - poda??a agencja TASS w poniedzia??ek wieczorem. Wci??? jednak trwa gaszenie ognia. To najpowa??niejszy po??ar w Petersburgu od blisko 20 lat.

Tagi: Fabryki, Fakt
Źródło: https:

Brazylia: B?dzie kontrola w fabryce Sputnika V

Dodano: 10.04.2021 6:41 | 78 odsłon | 0 komentarzy

Brazylijscy urz?dnicy przeprowadz? kontrol? w fabryce rosyjskiego Sputnika V.

Źródło: https:

B?dzie wi?cej aut z polskich fabryk

Dodano: 19.03.2021 7:19 | 88 odsłon | 0 komentarzy

Obecny rok ma przynie??? pierwszy od 5 lat wzrost produkcji samochod??w w Polsce. Wed??ug prognoz firmy analitycznej AutomotiveSuppliers.pl, w 2021 roku z polskich fabryk mo??e wyjecha? 480-495 tys. samochod??w osobowych i lekkich dostawczych.

Tagi: Fabryki, Firmy
Źródło: https:

AstraZeneca stawia Unii warunek. Na stole: 30 mln dawek szczepionki do ko??ca miesi?ca

Dodano: 13.03.2021 20:08 | 90 odsłon | 0 komentarzy


AstraZeneca zobowi?za??a si? dostarczy? krajom Unii Europejskiej 30 mln dawek szczepionki przeciw Covid-19 do ko??ca marca, ale zale??y to od zatwierdzenia przez Europejsk? Agencj? Lek??w (EMA) dostaw preparatu z fabryki w Holandii - przekaza?? Reuters, powo??uj?c si? na wewn?trzny dokument koncernu.

Awans polskiego szefa Michelina

Dodano: 13.03.2021 1:20 | 81 odsłon | 0 komentarzy

Prezes Michelin Polska i dyrektor fabryki w Olsztynie, Jaros??aw Michalak w po??owie marca przeprowadzi si? do centrali firmy w Clermont-Ferrand. W dziale HR b?dzie tam zarz?dza?? obsad? stanowisk przemys??owych w Grupie Michelin.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone