piątek, 30 września 2022 r.  Imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery
Wiadomości z tagiem Europa  RSS
Pr?d strumieniowy: stabilizuje pogod? w Europie, ale w??a??nie si? psuje

Dodano: 24.08.2021 19:06 | 122 odsłon | 0 komentarzy

??Rzeka? silnego wiatru w g??rnych warstwach troposfery, kt??ra szeroko opasuje Arktyk?, szwankuje. Specjalist??w niepokoj? blokady atmosferyczne zwi?zane z os??abieniem pr?du strumieniowego, a ostatnio zadziwi?? ich jego zupe??ny rozpad. To wszystko skutki zmiany klimatu, kt??re wp??ywaj? na pogod? w Europie oraz szerzej - na ca??ej p????kuli p????nocnej. Pod koniec czerwca 2021 roku meander polarnego pr?du strumieniowego [...]

Szwedzki dziennik: Zamkn?? kurek z euro dla mini-Putin??w

Dodano: 13.08.2021 8:42 | 99 odsłon | 0 komentarzy

Kiedy UE zosta??a rozszerzona o du??? cz???? kraj??w Europy Wschodniej, nikt nie m??g?? sobie wyobrazi?, ??e kraje te powr??c? do zachowa?? autorytarnych - pisze w komentarzu odredakcyjnym szwedzki dziennik "Aftonbladet", pi??rem wieloletniego korespondenta Wolfganga Hanssona.

Laschet: Wielkim osi?gni?ciem UE jest wsp??lnota prawa

Dodano: 01.08.2021 10:08 | 93 odsłon | 0 komentarzy

- Z mojego punktu widzenia to w??a??ciwe, ??e Europa stosuje wszelkie ustalone w traktatach ??rodki prawne, by wsz?dzie zagwarantowa? przestrzeganie prawa europejskiego - m??wi w obszernym wywiadzie dla ??Rzeczpospolitej? kandydat CDU na kanclerza Armin Laschet.

Tagi: Europa, Tata
Źródło: https:

Ks. Dariusz Oko skazany przez niemiecki s?d

Dodano: 26.07.2021 19:15 | 79 odsłon | 0 komentarzy

Ksi?dz Dariusz Oko zosta?? uznany przez s?d w Kolonii za winnego pod??egania do nienawi??ci. Na duchownego na??o??ono grzywn? w wysoko??ci 4800 euro lub 120 dni aresztu.

PiS opu??ci Europejskich Konserwatyst??w i Reformator??w?

Dodano: 20.07.2021 15:18 | 86 odsłon | 0 komentarzy

Portal Euractiv.com informuje, ??e europarlamentarzy??ci PiS s? blisko opuszczenia frakcji Europejskich Konserwatyst??w i Reformator??w w Parlamencie Europejskim. PiS-owi ma nie odpowiada? w??oska przewodnicz?ca frakcji EKR, Georgia Meloni z partii Bracia W??osi.

Źródło: https:

Hyundai Elentra N: Sportowy sedan. Niestety nie dla Europy

Dodano: 19.07.2021 23:01 | 84 odsłon | 0 komentarzy

Hyundai rozszerza ofert? modelu Elantra o sportow? wersj? o mocy 280 KM. Niestety wszystko wygl?da na to, ??e ten model b?dzie oferowany w Europie.

Źródło: https:

Nie chcemy by? sami i s??abi w Europie i na ??wiecie

Dodano: 13.07.2021 18:20 | 89 odsłon | 0 komentarzy

Marginalizacja Polski, jako scenariusz alternatywny dla pr??b u??o??enia si? z niepraworz?dnym i antyeuropejskim rz?dem PiS, mo??e zosta? uznana w kilku stolicach Europy za wyj??cie nieuniknione, lepsze ze z??ych. Niekt??re b?d? nawet zadowolone.

Mamy mniej elektryk??w przez ni??sze zarobki

Dodano: 12.07.2021 6:18 | 129 odsłon | 0 komentarzy

Europa zaczyna by? podzielona w temacie elektromobilno??ci. Zach??d Starego Kontynentu nabra?? znacz?cego rozp?du zar??wno w liczbie pojazd??w elektrycznych, jak i stacji ??adowania. Wsch??d natomiast pr??buje goni? ??peleton? ale zaczyna dostawa? zadyszki. Wszystko przez PKB.

Tagi: NATO, Europa
Źródło: https:

Europarlament: PiS po z??ej stronie historii

Dodano: 04.07.2021 17:24 | 86 odsłon | 0 komentarzy

Partia rz?dz?ca przy???cza si? do inicjatywy 15 w wi?kszo??ci rewizjonistycznych ugrupowa?? prawicy. A racj? stanu Polski jest przecie?? utrzymanie obecnego porz?dku w Europie.

Źródło: https:

Kaczy??ski, Orb??n i Le Pen podpisuj? wsp??lny dokument ws. UE

Dodano: 02.07.2021 10:35 | 88 odsłon | 0 komentarzy

Liderzy ok. 10 partii z Europy - w tym PiS, Fidesz, Zjednoczenia Narodowego i Ligi - podpisuj? dzi?? dokument, w kt??rym wyra??ona jest akceptacja dla idei Unii Europejskiej, ale kt??ry stawia na suwerenne narody - przekaza?? prezes Prawa i Sprawiedliwo??ci Jaros??aw Kaczy??ski.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone