wtorek, 05 lipca 2022 r.  Imieniny: Antoniego, Bartłomieja, Karoliny
Wiadomości z tagiem Emerytury  RSS
El??bieta Witek: Tu jest Polska, nie Unia

Dodano: 18.07.2021 10:24 | 60 odsłon | 0 komentarzy

Jestem ciekawa, czy kt??ry?? z nich nie korzysta z emerytury w wieku 60 lub 65 lat, nie bierze 500 plus albo 300 plus, albo z darmowych lek??w dla senior??w - m??wi??a w Otyniu promuj?ca "Polski ?ad" PiS marsza??ek Sejmu El??bieta Witek.

Źródło: https:

Jego Ekscelencja So??tys

Dodano: 02.07.2021 17:00 | 79 odsłon | 0 komentarzy

Emerytura metropolity gda??skiego i p????niejsza decyzja papieska o zakazie przebywania na terenie archidiecezji gda??skiej i sprawowania tam nabo??e??stw i spotka?? zdawa??a si? ko??czy? spraw? arcybiskupa S??awoja Leszka. Je??li jednak kto?? mia?? nadziej?, ??e tak b?dzie, to musi by? obecnie rozczarowany. Arcybiskup powr??ci?? w nowej dla siebie roli. Zosta?? bowiem so??tysem w swojej rodzinnej miejscowo??ci. Zag??osowa??o na niego ca??ych dziewi?ciu mieszka??c??w, kt??rzy ?? jak podkre??li?? arcybiskup ?? mieli ??wi?cej...

Zemsta na generale Janickim za Smole??sk

Dodano: 23.05.2021 18:23 | 76 odsłon | 0 komentarzy

MSWiA od ponad trzech lat blokuje proces o odzyskanie pe??nej emerytury przez gen. Mariana Janickiego, by??ego szefa BOR.

Źródło: https:

Wyd??u??enie wieku emerytalnego. Tym razem nie na si???

Dodano: 30.04.2021 16:25 | 78 odsłon | 0 komentarzy


W ramach Krajowego Planu Odbudowy rz?d szykuje reform? emerytaln?. Mamy p????niej przechodzi? na emerytur?. O tym rozwi?zaniu informuj? organizacje pracodawc??w, z kt??rymi rz?d podzieli?? si? ju?? planem. Z tych informacji wynika, ??e nie ma mowy o powrocie do reformy emerytalnej Platformy Obywatelskiej. Tym razem w??adze maj? stworzy? zach?ty, by??my sami woleli pracowa? d??u??ej.

Wyja??nienie Kancelarii Sejmu

Dodano: 11.03.2021 20:00 | 87 odsłon | 0 komentarzy

W artykule o emeryturach Stra??y Marsza??kowskiej z 12.11.2020 ??Rzeczpospolita? niezgodnie z prawd? napisa??a, ??e ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym s??u??b mundurowych przewiduje dla SM (oraz S??u??by Celno-Skarbowej) wyj?tek w postaci ??korzystnego mechanizmu" wyliczania emerytury na podstawie wynagrodze?? z 10 lat kalendarzowych wskazanych przez funkcjonariusza, podczas gdy wi?kszo??? formacji, w tym...

Źródło: https:

Ustawa ws. czternastej emerytury podpisana przez prezydenta. Kto dostanie ??wiadczenie?

Dodano: 08.03.2021 14:57 | 85 odsłon | 0 komentarzy


Prezydent Andrzej Duda podpisa?? ustaw? ws. czternastej emerytury. ??wiadczenie ma by? wyp??acane w listopadzie w wysoko??ci minimalnej emerytury (b?dzie wynosi??o wtedy 1250,88 z?? brutto). Wg wylicze??, "czternastki" otrzyma ponad 9 milion??w os??b. Nie wszyscy jednak w takiej samej kwocie.

Źródło: https:

14. emerytura. Sejm odrzuci?? poprawki Senatu

Dodano: 25.02.2021 21:32 | 95 odsłon | 0 komentarzy


Sejm w czwartek odrzuci?? poprawki Senatu do ustawy w sprawie czternastej emerytury. Pos??owie nie zgodzili si? na zmian? ??r??d??a finansowania czternastek i zniesienie progu dochodowego uprawniaj?cego do ??wiadczenia. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Źródło: https:

??rednia d??ugo??? ??ycia Polak??w si? skraca. Efekt pandemii

Dodano: 23.02.2021 20:00 | 82 odsłon | 0 komentarzy

??wiadczenia os??b, kt??re w tym roku przejd? na emerytury, b?d? o 5 proc. wy??sze ?? policzyli demografowie. Eksperci obawiaj? si?, ??e zacznie si? ucieczka z rynku pracy.

Źródło: https:

Senat przeg??osowa?? istotne poprawki do ustawy o 14. emeryturze

Dodano: 19.02.2021 21:55 | 88 odsłon | 0 komentarzy


Senat przyj??? poprawki do ustawy ws. czternastej emerytury: zak??adaj? one inne ??r??d??o finansowania "czternastek" i zniesienie progu dochodowego uprawniaj?cego do otrzymywania ??wiadczenia. Teraz ustawa wr??ci do Sejmu.

Źródło: https:

Magdalena Biejat: Emerytury poni??ej minimum socjalnego

Dodano: 20.01.2021 12:59 | 97 odsłon | 0 komentarzy

- Komisja sejmowa pokaza??a nam po raz kolejny, ??e wa??niejsze s? dla niej linie podzia??u politycznego - powiedzia??a w rozmowie z Zuzann? D?browsk? Magdalena Biejat, pos??anka Lewicy.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone