czwartek, 26 maja 2022 r.  Imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
Wiadomości z tagiem Dzienniki  RSS
Szwedzki dziennik: Zamkn?? kurek z euro dla mini-Putin??w

Dodano: 13.08.2021 8:42 | 66 odsłon | 0 komentarzy

Kiedy UE zosta??a rozszerzona o du??? cz???? kraj??w Europy Wschodniej, nikt nie m??g?? sobie wyobrazi?, ??e kraje te powr??c? do zachowa?? autorytarnych - pisze w komentarzu odredakcyjnym szwedzki dziennik "Aftonbladet", pi??rem wieloletniego korespondenta Wolfganga Hanssona.

Dawne ministerstwo Gowina ju?? bez dzia??u ??praca?

Dodano: 12.08.2021 21:29 | 53 odsłon | 0 komentarzy

W czwartkowy wiecz??r w Dzienniku Ustaw opublikowane zosta??y rozporz?dzenia, kt??re przenosz? cz???? kompetencji z dotychczasowego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii do Ministerstwa Rodziny i Polityki Spo??ecznej. Resort, nad kt??rym piecz? sprawowa?? do wtorku Jaros??aw Gowin, b?dzie teraz Ministerstwem Rozwoju i Technologii.

Źródło: https:

Nie przyj?li go do szpitala, zmar?? w samochodzie

Dodano: 29.07.2021 15:15 | 63 odsłon | 0 komentarzy

Do szpitala w Opolu Lubelskim zg??osi?? si? chory z podejrzeniem zawa??u. M???czyzna zosta?? odes??any do innej plac??wki, zmar?? po drodze. Spraw? opisuje "Dziennik Wschodni".

Źródło: https:

Nadmiar kawy a praca m??zgu. Nowe badania

Dodano: 24.07.2021 9:38 | 65 odsłon | 0 komentarzy


Zbyt wysoka konsumpcja kawy wi???e si? z mniejsz? obj?to??ci? m??zgu, wi?kszym ryzykiem demencji i udaru. Podstawa to umiar - m??wi? naukowcy - a 6 fili??anek dziennie to zdecydowanie zbyt du??o.

Źródło: https:

Pierwsze strony ??Rzeczpospolitej?. Takie by??y

Dodano: 24.06.2021 23:01 | 56 odsłon | 0 komentarzy

Zobacz jak "Rzeczpospolita" zmienia??a si? przez lata - przypominamy wybrane ok??adki naszego dziennika.

Źródło: https:

Powr??t Tuska? ??Starzy liderzy musz? dogada? si? z m??odymi w PO?.

Dodano: 23.06.2021 14:52 | 61 odsłon | 0 komentarzy

- Wi?kszo??? scenariuszy powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki raczej nie jest pisana przez niego samego. Ale m??ode pokolenie w Platformie Obywatelskiej tamtym liderom tak ??atwo nie odda swojego miejsca w partii ?? m??wi Micha?? Kolanko, dziennikarz ??Rzeczpospolitej?

Badania: Maorysi pierwsi odkryli Antarktyd?. "Lodowy ocean z pia"

Dodano: 11.06.2021 22:44 | 81 odsłon | 0 komentarzy


Podania historii m??wionej Polinezji wskazuj?, ??e maoryski odkrywca Hui Te Rangiora ju?? w VII wieku n.e. podr????owa?? na lodowy kontynent - informuje brytyjski dziennik "Guardian".

Źródło: https:

Luzowanie obostrze??. Pojawi??o si? rozporz?dzenie

Dodano: 11.06.2021 21:02 | 62 odsłon | 0 komentarzy


W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporz?dzenie w sprawie ustanowienia ogranicze??, nakaz??w i zakaz??w w zwi?zku z wyst?pieniem stanu epidemii. Przepisy ??agodz? wcze??niej wprowadzone obostrzenia.

??ona Andrzeja Poczobuta: Maj? wszy w celi. Warunki s? fatalne

Dodano: 11.06.2021 15:38 | 57 odsłon | 0 komentarzy

Zatrzymany 25 marca dziennikarz i dzia??acz polonijny na Bia??orusi, Andrzej Poczobut, w areszcie zarazi?? si? koronawirusem.

Źródło: https:

Czesi zwr??c? si? do TSUE o ukaranie Polski. 5 mln euro dziennie

Dodano: 07.06.2021 19:49 | 67 odsłon | 0 komentarzy

Czeski rz?d zatwierdzi?? w poniedzia??ek, aby minister ??rodowiska Richard Brabec i minister spraw zagranicznych Jakub Kulh??nek negocjowali z Polsk? umow? w sprawie kopalni w?gla Tur??w. Czesi zwr??c? si? do TSUE o na??o??enie na Polsk? kary w wysoko??ci pi?ciu milion??w euro dziennie za to, ??e nie zaprzesta??a wydobycia.

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone