czwartek, 07 lipca 2022 r.  Imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa
Wiadomości z tagiem Dziennikarze  RSS
Kto ratuje ratownik??w

Dodano: 29.07.2021 23:01 | 71 odsłon | 0 komentarzy

?? Je??li s? dziennikarze, telewizja nadaje relacje z miejsca zdarzenia, to przyje??d??a psycholog ?? do poszkodowanych i do ratownik??w. Ale s? te?? ??ciche", a bardzo trudne przypadki. I wtedy wsparcia nie ma ?? m??wi Adam, ochotnik z 12-letnim sta??em.

Źródło: https:

Ekspertka o komercyjnych lotach w kosmos: S? wa??ne z punktu widzenia przetrwania ludzko??ci

Dodano: 20.07.2021 13:49 | 79 odsłon | 0 komentarzy


Rozw??j komercyjnych lot??w w kosmos jest wa??ny z punktu widzenia przetrwania ludzko??ci w bardzo odleg??ej przysz??o??ci ?? zauwa??a w rozmowie z dziennikark? RMF FM Marlen? Chudzio dr El??bieta Kuligowska z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiello??skiego w Krakowie. Dzisiaj w taki komercyjny lot w kosmos wyruszy?? miliarder Jeff Bezos.

Szpinak jest (nie jest) ??wietnym ??r??d??em ??elaza ?? prawda czy fa??sz?

Dodano: 14.07.2021 17:29 | 75 odsłon | 0 komentarzy

Nawet nie wiecie, ile mit??w naros??o wok???? szpinaku! I ??e fa??szywe s? r??wnie?? te informacje, kt??re obalaj? wcze??niejsze fa??szywe informacje. Czas na wielkie porz?dki w naukowych opowie??ciach o szpinaku. Dziennikarskie ??ledztwo w tej sprawie przeprowadzi??a dla nas nieoceniona Marta Alicja Trzeciak. Informacja nigdy nie podr????owa??a tak szybko, jak obecnie. To dobrze. I ??le. Prawdziw? zmor? [...]

Prof. Agnieszka Zalewska: Polscy naukowcy mistrzowsko wykorzystuj? stypendia w CERN

Dodano: 01.07.2021 5:44 | 94 odsłon | 0 komentarzy


Dzi?? mija dok??adnie 30 lat od przyst?pienia Polski do Europejskiej Organizacji Bada?? J?drowych CERN. Dzi?ki temu polscy naukowcy mog? uczestniczy? w rozwi?zywaniu najwa??niejszych zagadek fizyki, prowadz? badania z pomoc? Wielkiego Zderzacza Hadron??w. Ale wsp????praca z CERN rozpocz???a si? du??o wcze??niej, ju?? w latach 50., i dlatego - jak podkre??la w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Grzegorzem Jasi??skim prof. Agnieszka Zalewska z Instytutu Fizyki J?drowej PAN - przyst?pienie do CERN w 1991 roku "by??o czym?? naturalnym". Zdaniem prof. Zalewskiej -...

Źródło: https:

Powr??t Tuska? ??Starzy liderzy musz? dogada? si? z m??odymi w PO?.

Dodano: 23.06.2021 14:52 | 71 odsłon | 0 komentarzy

- Wi?kszo??? scenariuszy powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki raczej nie jest pisana przez niego samego. Ale m??ode pokolenie w Platformie Obywatelskiej tamtym liderom tak ??atwo nie odda swojego miejsca w partii ?? m??wi Micha?? Kolanko, dziennikarz ??Rzeczpospolitej?

Sta??y fragment gry: 14 czerwca 2021

Dodano: 14.06.2021 21:00 | 295 odsłon | 0 komentarzy


Polska reprezentacja jest po swoim pierwszy, nieudanym meczu podczas Euro 2020. Bia??o-czerwoni przegrali ze S??owacj? 1:2. Jak zaprezentowali si? polscy sportowcy na murawie? Czego musi dokona? nasza reprezentacja, by wyj??? z grupy? O tym rozmawiali dziennikarze RMF FM Wojciech Marczyk oraz Pawe?? Paw??owski w naszym codziennym programie Sta??y Fragment Gry.

Źródło: https:

Sta??y fragment gry 13 czerwca 2021

Dodano: 13.06.2021 20:00 | 65 odsłon | 0 komentarzy


Codziennie po godzinie 22:00 dziennikarze RMF FM Pawe?? Paw??owski i Wojtek Marczyk zapraszaj? na ??Sta??y fragment gry?. To specjalny program przygotowywany na Euro 2020. Dzi?? m.in. rozmowa ze Zbigniewem Bo??kiem, ogolona twarz Grzegorza Krychowiaka oraz Aaron Cel z koszykarskiej kadry, kt??ry kibicuje naszym pi??karzom.

Źródło: https:

??ona Andrzeja Poczobuta: Maj? wszy w celi. Warunki s? fatalne

Dodano: 11.06.2021 15:38 | 67 odsłon | 0 komentarzy

Zatrzymany 25 marca dziennikarz i dzia??acz polonijny na Bia??orusi, Andrzej Poczobut, w areszcie zarazi?? si? koronawirusem.

Źródło: https:

Sta??y fragment gry. Euro 2020 z dziennikarzami RMF FM

Dodano: 10.06.2021 22:05 | 90 odsłon | 0 komentarzy


Start Euro 2020 ju?? w pi?tek! W Rzymie W??ochy spotkaj? si? z Turcj? w meczu rozpoczynaj?cym pi??karskie mistrzostwa. Czego mo??emy si? spodziewa? i jakie s? perspektywy dla innych dru??yn w turnieju? Jakie s? nastroje polskiej reprezentacji i kibic??w? O tym mi?dzy innymi w drugim odcinku "Sta??ego fragmentu gry" rozmawiali Pawe?? Paw??owski i Wojciech Marczyk.

Źródło: https:

Miros??aw Jasi??ski ambasadorem w Czechach? Jest komentarz

Dodano: 04.06.2021 15:11 | 76 odsłon | 0 komentarzy


"Przeczyta??em tekst czeskich dziennikarzy wieczorem i by??em nim zaskoczony!"- tak Miros??aw Jasi??ski komentuje medialne doniesienia o tym, ??e ma zosta? ambasadorem Polski w Czechach. To stanowisko nieobsadzone pozostaje ju?? od roku.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone