środa, 06 lipca 2022 r.  Imieniny: Dominiki, Jaropełka, Łucji
Wiadomości z tagiem Donbas  RSS
Putin zgodzi?? si? na spotkanie z Ze??enskim w Moskwie

Dodano: 22.04.2021 18:40 | 106 odsłon | 0 komentarzy


??Prezydent Rosji W??adimir Putin powiedzia??, ??e jest gotowy na przyj?cie w Moskwie ukrai??skiego prezydenta Wo??odymyra Ze??enskiego. Wcze??niej Ze??enski apelowa?? o spotkanie w Donbasie, gdzie obecnie toczy si? wojna.

Źródło: https:

Donbas gotowy na wojn?? Przygotowuj? bunkry i szpitale

Dodano: 15.04.2021 18:14 | 108 odsłon | 0 komentarzy


Jak informuje portal Nowosti Donbasa, separaty??ci kontroluj?cy Donieck zarz?dzili przygotowywanie si? do mo??liwej aktywizacji dzia??a?? zbrojnych. "Powiedzieli, by zwolni? 60 proc. ??????ek i doprowadzi? do porz?dku schrony do 21 kwietnia". Wed??ug doniesie?? zabezpieczane s? te?? budynki administracji, a z urz?d??w wywozi si? archiwa.

Źródło: https:

Na Ukrainie dosz??o do zbrodni wojennych? Trybuna?? w Hadze: S? podstawy, by tak twierdzi?

Dodano: 13.12.2020 22:36 | 128 odsłon | 0 komentarzy


Biuro prokuratora Mi?dzynarodowego Trybuna??u Karnego (MTK) w Hadze poinformowa??o o zako??czeniu post?powania przygotowawczego w sprawie sytuacji na Ukrainie w zwi?zku z konfliktem w Donbasie i aneksj? Krymu. "S? podstawy, by twierdzi?, ??e dosz??o do zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzko??ci" - przekaza??o.

Źródło: https:

Krytyczna sytuacja epidemiczna w Donbasie. Szpitale s? przepe??nione

Dodano: 11.10.2020 12:00 | 131 odsłon | 0 komentarzy


Sytuacja zwi?zana z rozprzestrzenianiem si? koronawirusa w separatystycznych republikach na wschodzie Ukrainy jest krytyczna - oceni?? Paw??o ?ysianskyj, przedstawiciel ukrai??skiego biura rzecznika praw cz??owieka w obwodzie donieckim i ??uga??skim.

Źródło: https:

Rekrutacja ochotnikw w Donbasie. NGO: Mwi?, ?e jad? na Bia?oru?

Dodano: 25.08.2020 21:32 | 89 odsłon | 0 komentarzy


Na terenie separatystycznych republik w Donbasie trwa rekrutacja "ochotnikw", punkt dyslokacji znajduje si? przy granicy z Rosj? i Bia?orusi?, niektrzy z rekrutw utrzymuj?, ?e jad? na Bia?oru? - twierdzi Wschodnia Grupa Obro?cw Praw Cz?owieka, cytowana we wtorek przez Radio Swoboda.

Źródło: https:

Polskie MSZ wzywa Rosj? do zaprzestania agresji na Ukrainie

Dodano: 18.02.2020 19:55 | 107 odsłon | 0 komentarzy


MSZ wyra?a g??bokie zaniepokojenie eskalacj? sytuacji w Donbasie w ci?gu ostatnich tygodni, czego ostatnim przejawem jest wtorkowa, intensywna wymiana ognia w obwodzie ?uga?skim - czytamy w komunikacie Biura Rzecznika Prasowego MSZ. Resort wezwa? Rosj? do zaprzestania agresji na Ukrainie.

Źródło: https:

200 tysi?cy rosyjskich paszportw dla mieszka?cw Donbasu

Dodano: 02.01.2020 17:56 | 108 odsłon | 0 komentarzy

Prawie 200 tysi?cy paszportw Rosji wydano w ubieg?ym roku mieszka?com Donbasu na wschodzie Ukrainy - poinformowa?a rosyjska agencja TASS, powo?uj?c si? na ?rd?a w rosyjskim ministerstwie spraw wewn?trznych. W Donbasie od kwietnia 2014 roku trwa konflikt zbrojny z prorosyjskimi separatystami.

Źródło: https:

"Doszlifowywane" listy je?cw. "Wzajemne uwolnienie do ko?ca roku"

Dodano: 23.12.2019 20:34 | 129 odsłon | 0 komentarzy

Warunki wymiany je?cw uzgodni?a w poniedzia?ek grupa kontaktowa do spraw uregulowania sytuacji w Donbasie. Podczas wideokonferencji ustalono, ?e do wymiany je?cw dojdzie przed ko?cem roku. - Listy osb, ktre zostan? obj?te wymian?, s? jeszcze "doszlifowywane" - powiedzia?a Walerija ?utkowska, przedstawicielka Ukrainy w podgrupie do spraw humanitarnych trjstronnej grupy kontaktowej.

Źródło: https:

Ze?enski zaprasza Dud?. Rozmowa prezydentw

Dodano: 21.12.2019 8:40 | 130 odsłon | 0 komentarzy

Andrzej Duda i Wo?odymyr Ze?enski rozmawiali w pi?tek telefonicznie. Rozmowa prezydentw Polski i Ukrainy dotyczy?a niedawnego spotkania czwrki normandzkiej w sprawie konfliktu w Donbasie, a tak?e kwestii historycznych - poinformowa? szef gabinetu prezydenta RP Krzysztof Szczerski. Andrzej Duda zosta? tak?e zaproszony przez prezydenta Ukrainy do z?o?enia wizyty na Ukrainie. Wed?ug Szczerskiego jest du?e prawdopodobie?stwo, i? dojdzie do niej w pierwszych miesi?cach 2020 roku.

Polska "sama wzi??a udzia? w rozbiorze Czechos?owacji". Putin o pakcie Ribbentrop-Mo?otow

Dodano: 19.12.2019 16:00 | 125 odsłon | 0 komentarzy

Kwesti? Donbasu nale?y rozwi?zywa? w dialogu z lud?mi, a nie si?? - o?wiadczy? w czasie corocznej konferencji W?adimir Putin. Prezydent Rosji odpowiedzia? na ponad 70 pyta? krajowych i zagranicznych dziennikarzy. W obecno?ci rekordowej liczby przedstawicieli mediw - prawie dwch tysi?cy osb - Putin komentowa? tak?e mi?dzy innymi pakt Ribbentrop-Mo?otow i b?d?cy jego skutkiem rozbir Polski w 1939 roku.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone