środa, 10 sierpnia 2022 r.  Imieniny: Bianki, Borysa, Wawrzyńca
Wiadomości z tagiem Demokracja  RSS
Sto tysi?cy podpis??w za odwo??aniem Czarnka

Dodano: 21.07.2021 14:45 | 59 odsłon | 0 komentarzy

Lewica wraz z Akcj? Demokracja, Zwi?zkiem Nauczycielstwa Polskiego oraz m??odzie????wkami lewicy zebrali ponad 100 tysi?cy podpis??w za wnioskiem o wotum nieufno??ci wobec ministra edukacji i nauki Przemys??awa Czarnka.

Źródło: https:

Zmiana ustawy medialnej. G??os rzecznika Departamentu Stanu

Dodano: 09.07.2021 14:55 | 75 odsłon | 0 komentarzy

W silnych demokracjach wolne i niezale??ne media s? mile widziane - stwierdzi?? rzecznik ameryka??skiego Departamentu Stanu, zabieraj?c g??os w dyskusji dotycz?cej nowelizacji polskiej ustawy o radiofonii i telewizji.

Wkr??tce wsp??lne wyst?pienie Kaczy??skiego i Kukiza

Dodano: 11.06.2021 11:07 | 75 odsłon | 0 komentarzy

Za trzy dni odb?dzie si? wsp??lne wyst?pienie prezesa PiS Jaros??awa Kaczy??skiego i lidera ko??a Kukiz'15-Demokracja Bezpo??rednia Paw??a Kukiza - poinformowa??a rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwo??ci Anita Czerwi??ska.

Źródło: https:

Obama ostro o Polsce. Morawiecki wystosowa?? zaproszenie

Dodano: 08.06.2021 21:18 | 99 odsłon | 0 komentarzy


Barack Obama udzieli?? g??o??nego wywiadu dla stacji CNN, w kt??rym skomentowa?? kondycj? demokracji na ??wiecie. "Kiedy spojrzymy co si? sta??o w miejscach takich jak W?gry czy Polska, kt??re oczywi??cie nie mia??y takich samych demokratycznych tradycji, jak my (USA) i gdzie te tradycje nie by??y tak g???boko zakorzenione, ale jeszcze 10 lat temu by??y funkcjonuj?cymi demokracjami, teraz w gruncie rzeczy sta??y si? pa??stwami autorytarnymi" - przyzna?? by??y prezydent USA. Te s??owa oburzy??y m.in. premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rz?du zaprosi??...

Terlecki o raporcie: To jest kompromitacja NIK

Dodano: 13.05.2021 14:21 | 75 odsłon | 0 komentarzy

NIK nie mo??e opiera? si? na jakich?? opozycyjnych gazetkach. W??adze pa??stwa musia??y podejmowa? decyzj? zwi?zane z przestrzeganiem konstytucji, demokracji, a r??wnocze??nie z narastaj?ca wtedy pandemi? - oceni?? decyzje o przygotowaniach do organizacji wybor??w kopertowych szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

Hipokryzj? nie wygramy z hejtem

Dodano: 30.03.2021 16:52 | 73 odsłon | 0 komentarzy

Nienawi???, insynuacje i fake newsy zatruwaj? debat? i niszcz? demokracj?. Ale nie da si? z nimi walczy?, zamykaj?c jedno oko.

Solidarno??? z s?siadami. ??Gramy dla Bia??orusi 2021?

Dodano: 25.03.2021 16:02 | 89 odsłon | 0 komentarzy

W czwartek wieczorem odb?dzie si? specjalny koncert ??Gramy dla Bia??orusi 2021?. To wyraz solidarno??ci z Bia??orusinami, kt??rzy od sierpnia ubieg??ego roku walcz? o demokracj?.

Debata w PE. Jourova: Media to wa??ny filar demokracji i praworz?dno??ci

Dodano: 10.03.2021 19:30 | 138 odsłon | 0 komentarzy


W Parlamencie Europejskim w Brukseli odby??a si? debata pod has??em "Rz?dowe pr??by uciszenia wolnych medi??w w Polsce, na W?grzech i w S??owenii". Poparcie dla wolnych medi??w wyrazili wszyscy deputowani prodemokratycznych frakcji. Jednie nacjonali??ci z grupy To??samo??? i Demokracja oraz Europejscy Konserwaty??ci i Reformatorzy, do kt??rych nale??y Prawo i Sprawiedliwo??? twierdzili, ??e nic si? nie dzieje

Źródło: https:

"Demokratyczna wi?kszo??? w Senacie nie zaakceptuje zamachu na wolne media"

Dodano: 11.02.2021 20:12 | 119 odsłon | 0 komentarzy


Wzywam rz?dz?cych do wycofania si? ze z??ego projektu ws. podatku reklamowego, demokratyczna wi?kszo??? w Senacie nie zaakceptuje zamachu na wolne media, kt??re s? fundamentem demokracji - powiedzia?? marsza??ek Senatu Tomasz Grodzki.

Źródło: https:

"To jest dzie?? Ameryki, dzie?? demokracji". Inauguracyjne przem??wienie Joe Bidena

Dodano: 20.01.2021 18:10 | 139 odsłon | 0 komentarzy


"Dzisiaj ??wi?tujemy triumf nie kandydata, a idei, jak? jest demokracja" - tak rozpocz??? swoje przem??wienie nowy prezydent Stan??w Zjednoczonych Joe Biden.

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone