czwartek, 26 maja 2022 r.  Imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
Wiadomości z tagiem Czechia  RSS
Du??a lawina w Karkonoszach: ??Rzucili??my tam wszystkie ??rodki?

Dodano: 14.03.2021 14:49 | 78 odsłon | 0 komentarzy


Du??a lawina zesz??a przed po??udniem w Bia??ym Jarze w Karkonoszach. Teren przeszukiwa??o ponad 70 ludzi: byli to cz??onkowie Grupy Karkonoskiej GOPR wspierani przez ratownik??w z Czech. Na szcz???cie ?? jak si? okaza??o ?? nikt nie zosta?? przysypany. Po zako??czeniu akcji goprowcy ruszyli na czesk? stron?, gdzie przed 15:00 r??wnie?? zesz??a lawina.

Lekkoatletyczne HME: Srebro Haratyka w pchni?ciu kul?

Dodano: 05.03.2021 21:39 | 98 odsłon | 0 komentarzy


Kulomiot Micha?? Haratyk zdoby?? srebrny medal halowych mistrzostw Europy w Toruniu. W najlepszej pr??bie uzyska?? 21,47 i przegra?? o 15 cm z Czechem Tomasem Stankiem. To pierwszy medal polskich lekkoatlet??w w imprezie, kt??ra potrwa do niedzieli.

Źródło: https:

Nowe obostrzenie na granicy z Czechami i S??owacj?: Wiemy, jakie testy dopu??ci rz?d

Dodano: 25.02.2021 17:50 | 73 odsłon | 0 komentarzy


Przywo??one z zagranicy wyniki test??w koronawirusowych musz? by? spersonalizowane i przet??umaczone: takie b?d? szczeg????y nowego obostrzenia, kt??re od soboty obejmie wszystkich wje??d??aj?cych do Polski z Czech i S??owacji.

Źródło: https:

Czechy ponownie og??aszaj? stan wyj?tkowy

Dodano: 14.02.2021 19:32 | 72 odsłon | 0 komentarzy


Na wniosek wszystkich hejtman??w (marsza??k??w wojew??dztw) oraz burmistrza Pragi rz?d czeski og??osi?? w niedziel? nowy stan wyj?tkowy z powodu pandemii, kt??ry b?dzie obowi?zywa?? od poniedzia??ku rano. Dotychczasowa regulacja w tej sprawie, po odrzuceniu wniosku rz?du przez pos????w, wygasa w niedziel? o p????nocy.

Pytania na dzi??: o szczepionk? w Polsce i czyny kard. Dziwisza

Dodano: 10.11.2020 16:02 | 107 odsłon | 0 komentarzy

- Przyjmuj?c optymistyczne za??o??enia, ??e szczepionka zostanie dopuszczona do u??ytku, b?dzie jej wystarczaj?ca ilo??? i b?dziemy potrafili j? przetransportowa?, to pierwsze szczepienia w Polsce mog? si? wydarzy? w drugim kwartale przysz??ego roku ?? m??wi prof. Marcin Czech, lekarz epidemiolog. Zdaniem by??ego wiceministra zdrowia szczepionka powinna by? refundowana przez pa??stwo, a same szczepienia?? raczej obowi?zkowe. Te s??owa, to komentarz do informacji podanej przez koncerny Pfizer i BioNTech, ??e...

Czechy zamykaj? granice dla Polak??w

Dodano: 05.11.2020 20:47 | 82 odsłon | 0 komentarzy

W zwi?zku w wysok? liczb? dobowych zaka??e?? koronawirusem w Polsce Czechy zamykaj? granice. Od poniedzia??ku wjazd Polak??w na teren po??udniowego s?siada jest obarczony obostrzeniami - pisze Onet.

Źródło: https:

Milion koron kary dla ?l?zaka za wjazd do Czech

Dodano: 19.06.2020 13:40 | 89 odsłon | 0 komentarzy

Po otwarciu granic 15 czerwca na teren Czech mog? wjecha? wszyscy Polacy z wyj?tkiem ?l?zakw. Polacy przekraczaj?cy granic? musz? udowodni?, ?e ?l?zakami nie s?.

Czechy: Od poniedzia?ku pierwszy etap ?agodzenia obostrze?

Dodano: 17.04.2020 20:58 | 89 odsłon | 0 komentarzy


Rz?d Czech potwierdzi?, ?e od poniedzia?ku b?d? mog?y wznowi? dzia?alno?? m.in. targowiska z ?ywno?ci?, zak?ady rzemie?lnicze, komisy i salony samochodowe. Rz?d zgodzi? si? tak?e na odprawianie od 27 kwietnia nabo?e?stw z udzia?em do 15 osb.

Czy rygory bezpiecze?stwa w Polsce s? zbyt poluzowane?

Dodano: 22.03.2020 19:04 | 124 odsłon | 0 komentarzy

Czechy wprowadzi?y powszechn? kwarantann?. We Francji mo?na wychodzi? z domu tylko z przepustk?. W Niemczech nawet wyj?cie z psem wymaga zezwolenia. Dlaczego w Polsce jest inaczej?

W Polsce kampania prezydencka w pe?ni. Koronawirus dotar? do Czech [PODSUMOWANIE WEEKENDU]

Dodano: 01.03.2020 20:18 | 73 odsłon | 0 komentarzy


[wyroznij-prawo]

Źródło: https:

« Nowsze wiadomości Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone