czwartek, 26 maja 2022 r.  Imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
Wiadomości z tagiem Burze  RSS
W??a??ciciele galerii handlowych oburzeni nowym pomys??em rz?du

Dodano: 04.04.2021 17:09 | 71 odsłon | 0 komentarzy


Premier Mateusz Morawiecki og??osi?? w czwartek now? propozycj? rz?du: galerie handlowe maj? obni??y? handlowcom czynsze za najem, bez ??adnej rekompensaty. Pomys?? budzi sprzeciw cz???ci przedsi?biorc??w.

Źródło: https:

Gdula: Miller cz???ciej w naszym kierunku wystawia?? nog?, ni?? r?k?

Dodano: 22.03.2021 15:46 | 58 odsłon | 0 komentarzy

- Wszyscy, kt??rzy tworzyli Now? Lewic? - to nie s? tylko pos??owie, ale setki, tysi?ce ludzi na zewn?trz - s? oburzeni tym, co si? sta??o, tzn. przej??ciem Moniki Paw??owskiej do Porozumienia Jaros??awa Gowina. I ta skala oburzenia pokazuje, ??e jeste??my razem i mamy wsp??lne cele w polityce, chcemy je realizowa? - powiedzia?? pose?? Maciej Gdula z Nowej Lewicy.

Tagi: MON, Burze
Źródło: https:

Od marca ta??sze produkty dla dzieci

Dodano: 25.02.2021 16:26 | 75 odsłon | 0 komentarzy

Gwa??towny wzrost ceny preparatu ??ywieniowego dla dzieci z fenyloketonuri? wywo??a?? oburzenie rodzic??w. Od marca produkt zn??w b?dzie ta??szy.

Tagi: Dzieci, Burze
Źródło: https:

Mr??z, burze ??nie??ne i oblodzone drogi. Sroga zima w ??rodkowej i wschodniej Europie

Dodano: 08.02.2021 22:16 | 89 odsłon | 0 komentarzy


Nad ??rodkow? i wschodni? Europ? przetaczaj? si? burze ??nie??ne. Temperatury spad??y znacznie poni??ej zera i w niekt??rych regionach drogi s? praktycznie nieprzejezdne z powodu oblodze??. Holandia i Wielka Brytania zagro??one s? orkanem Darcy. We Francji z kolei s? powodzie.

Źródło: https:

"Covidepresja" i "l?covid" b?d? nas kosztowa? dziesi?tki miliard??w

Dodano: 26.01.2021 11:14 | 84 odsłon | 0 komentarzy


Pandemia przynios??a zaburzenia psychiczne milionom Polak??w i mo??e spowodowa? d??ugotrwa??e problemy u setek tysi?cy. Wed??ug raportu psycholog??w z Warszawy i Lublina ponad jedna czwarta z nas znalaz??a si? w grupie ryzyka klinicznego nasilenia objaw??w depresji albo l?ku. Badacze ostrzegaj?, ??e nawet je??li sytuacja wr??ci do normy, u cz???ci ludno??ci zaburzenia psychiczne si? utrzymaj?. W wymiarze ekonomicznym ta "coviderpesja" i "l?covid" oznaczaj? ogromne koszty: leczenia i strat zwi?zanych z upo??ledzeniem funkcji ??yciowych dotkni?tej tymi...

Źródło: https:

Chroni? dziedzictwo polskich ??yd??w

Dodano: 26.01.2021 11:08 | 77 odsłon | 0 komentarzy

Nasze oburzenie budzi fakt, ??e zabytki zwi?zane z okresem Holokaustu mog? stawa? si? przedmiotem nielegalnego obrotu - napisali w specjalnym o??wiadczeniu szefowie ??IH, Muzeum Polin oraz Muzeum Getta Warszawskiego.

Źródło: https:

Wawrzyk zag??osowa?? na siebie. ??Normalne, ??e opozycja krytykuje?

Dodano: 22.01.2021 15:29 | 79 odsłon | 0 komentarzy

Piotr Wawrzyk w czwartek jako pose?? zag??osowa?? za swoj? kandydatur? na Rzecznika Praw Obywatelskich, a przeciw Zuzannie Rudzi??skiej-Bluszcz i Robertowi Gwiazdowskiemu. - Normalne jest, ??e opozycja krytykuje - powiedzia??, pytany o oburzenie opozycyjnych polityk??w.

Dlaczego pszczo??y nie mog? spa??

Dodano: 21.01.2021 12:08 | 106 odsłon | 0 komentarzy


??rodki ochrony ro??lin z grupy neonikotynoid??w przyczyniaj? si? do wymierania pszcz????, bo... utrudniaj? owadom sen. Pisz? o tym na ??amach czasopisma "Scientific Reports" naukowcy z University of Bristol. Ich badania, prowadzone na pszczo??ach i muszkach owocowych pokaza??y, ??e pod wp??ywem nikotynoid??w 24-godzinny zegar biologiczny owad??w ulega powa??nemu zaburzeniu. Tymczasem owady potrzebuj? odpowiedniej ilo??ci snu - podobnie jak ludzie.

Źródło: https:

Utrata w?chu cz?stsza w ??agodnym przebiegu Covid-19

Dodano: 07.01.2021 16:19 | 100 odsłon | 0 komentarzy


A?? 86 proc. pacjent??w z ??agodnym Covid-19 ma zaburzenia w?chu. W umiarkowanie ci???kich i ci???kich przypadkach jest to mniej ni?? 10 procent ?? informuje pismo "Journal of Internal Medicine". Jedynie u 5 proc. pacjent??w w?ch nie wraca do normy po p???? roku.

Źródło: https:

Maria Seweryn przeprasza za k??amstwo ws. szczepienia

Dodano: 03.01.2021 13:01 | 85 odsłon | 0 komentarzy


Aktorka Maria Seweryn opublikowa??a w mediach spo??eczno??ciowych nagranie wideo, w kt??rym przyznaje, ??e pope??ni??a b???d, szczepi?c si? przeciw Covid-19 poza kolejno??ci?. Przeprasza r??wnie?? za wcze??niejsze k??amstwo w tej sprawie: wyja??nia, ??e sk??ama??a "ze strachu". "Rozumiem pa??stwa oburzenie i zbulwersowanie. Jest mi wstyd" - podkre??la aktorka.

Źródło: https:

« Nowsze wiadomości Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone