piątek, 27 maja 2022 r.  Imieniny: Amandy, Jana, Juliana
Wiadomości z tagiem Bitwa Warszawska  RSS
Muzeum w Ossowie z gigantycznym op????nieniem

Dodano: 19.05.2021 17:58 | 77 odsłon | 0 komentarzy

Budowa Muzeum Bitwy Warszawskiej najpewniej zako??czy si? w 2023 r. ?? zapowiada resort obrony narodowej.

Cud nad Wis???

Dodano: 09.11.2020 15:23 | 108 odsłon | 0 komentarzy

Po 123 latach zabor??w niepodleg??a Polska jeszcze nie okrzep??a, a ju?? ze wschodu zagra??a??a jej bolszewicka nawa??nica. Dzi?ki po??wi?ceniu narodu, determinacji polskich oddzia????w i strategicznemu geniuszowi dow??dc??w odnie??li??my zwyci?stwo w bitwie warszawskiej ?? leninowska wizja obj?cia rewolucj? ca??ej Europy leg??a w gruzach.

Źródło: https:

O. Rydzyk o protestach: Chichot diab??a w stulecie urodzin papie??a

Dodano: 29.10.2020 21:13 | 100 odsłon | 0 komentarzy

- To, co widzimy teraz, to s? skutki zaniedba?? rodzic??w i szko??y w wychowaniu (...) Im chodzi o zniszczenie naszej ojczyzny, o zniszczenie Ko??cio??a. To chichot diab??a w stulecie urodzin ??w. Jana Paw??a II, w stulecie zwyci?stwa Bitwy Warszawskiej - m??wi?? o. Tadeusz Rydzyk o protestuj?cych na ulicach polskich miast po orzeczeniu Trybuna??u Konstytucyjnego ws. aborcji.

W obronie cywilizacji

Dodano: 28.08.2020 16:00 | 103 odsłon | 0 komentarzy

Wojna, ktrej najznamienitszy epizod stanowi?a Bitwa Warszawska, by?a rzeczywi?cie wojn? o wolno?? Europy. Pozostaje tylko pytanie, czy wtedy, w 1920 r., miano na ?wiecie ?wiadomo?? tej stawki.

Źródło: https:

Bitwa Warszawska. Prawda zawsze zwyci??a

Dodano: 13.08.2020 15:18 | 114 odsłon | 0 komentarzy

W historii ?wiata niewiele jest wydarze? o tak prze?omowym znaczeniu dla losw ca?ej ludzko?ci jak Bitwa Warszawska 1920 roku. Znakomity brytyjski pisarz i dyplomata lord D'Abernon uzna? j? za 18. najbardziej decyduj?c? bitw? w dziejach.

Źródło: https:

Rocznica bitwy w skromnej oprawie

Dodano: 11.08.2020 17:37 | 102 odsłon | 0 komentarzy

Bez uroczystej defilady w stolicy, za to mnstwem wydarze? w internecie ?wi?towana b?dzie setna rocznica Bitwy Warszawskiej.

Bitwa, ktra ma integrowa?

Dodano: 29.07.2020 17:46 | 86 odsłon | 0 komentarzy

Kilka tysi?cy imprez upami?tniaj?cych setn? rocznic? Bitwy Warszawskiej odb?dzie si? w ca?ej Polsce. Biuro Niepodleg?ej" przeznacza jeszcze 2 mln z? na dofinansowanie takich wydarze?.

Bez pomnika i muzeum o bitwie warszawskiej

Dodano: 15.06.2020 15:08 | 104 odsłon | 0 komentarzy

Nie b?dzie Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie ani pomnika po?wi?conego tej bitwie w Warszawie. G?wna o? planowanych pa?stwowych uroczysto?ci zwi?zana jest z otwarciem Muzeum Jzefa Pi?sudskiego w Sulejwku.

Źródło: https:

Szansa na muzeum w Ossowie

Dodano: 22.01.2020 18:09 | 115 odsłon | 0 komentarzy

Kilkadziesi?t samorz?dw zorganizuje 15 sierpnia uroczysto?ci rocznicy Bitwy Warszawskiej w Ossowie.

Źródło: https:

Bitwa Warszawska: Polacy w roli Karola M?ota

Dodano: 14.08.2019 23:01 | 135 odsłon | 0 komentarzy

Wojna 1920 roku toczy?a si? w dramatycznych okoliczno?ciach. Konflikt polsko-bolszewicki mia? obok militarnych tak?e i polityczne ?rd?a, wynikaj?ce z imperialnych d??e? komunistycznych przywdcw Lenina i Trockiego. Dla marsza?ka Pi?sudskiego Rosja bolszewicka pozosta?a w swej polityce spadkobierc? caratu.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone