czwartek, 26 maja 2022 r.  Imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
Wiadomości z tagiem Bitcoin  RSS
Waszczykowski: Z tym rz?dem Czech nie b?dzie porozumienia

Dodano: 08.06.2021 20:17 | 60 odsłon | 0 komentarzy

Rz?d Czech ???da od Polski 5 mln euro za ka??dy dzie?? pracy kopalni Tur??w. - Dobrze, ??e tylko 5 mln euro, a nie 5 mln bitcoin??w - skomentowa?? europose?? PiS, by??y szef MSZ Witold Waszczykowski.

Źródło: https:

Francja powa???nie my???li o wprowadzeniu w???asnej kryptowaluty

Dodano: 08.12.2019 14:38 | 132 odsłon | 0 komentarzy

Testy rusz??? szybciej, ni??? mo???na by przypuszcza???. Wydaje si???, ???e temat???kryptowalut???mocno ucich??? w ostatnim czasie. C???, trudno si??? dziwi??? - dzi??? nikogo ju??? nie szokuj??? historie os???b, kt???re albo mocno dorobi???y si???, albo bardzo du???o straci???y na Bitcoinie. Wszyscy jeste???my te??? przyzwyczajeni, ???e kursy cyfrowej got???wki mog??? ostro waha??? si??? w do?????? kr???tkim czasie.

Źródło: https:

Olsztyn: Znaleziono cia?o za?o?yciela gie?dy bitcoinowej

Dodano: 25.07.2019 19:19 | 149 odsłon | 0 komentarzy

Komenda Miejska Policji w Olsztynie poinformowa?a, ?e nad jeziorem Tyrsko znaleziono cia?o m??czyzny z ran? postrza?ow? g?owy. Ofiar? jest Tobiasz N., za?o?yciel najstarszej gie?dy bitcoinowej w Polsce.

Źródło: https:

Z gie???dy Binance wykradziono 7000 bitcoin???w

Dodano: 10.05.2019 1:22 | 145 odsłon | 0 komentarzy

Rysa na wizerunku lidera rynku. Gie???da Binance og???osi???a, ???e pad???a celem ataku cyberprzest???pc???w, kt???rzy wyprowadzili z platformy a??? 7000 bitcoin???w. Na szcz???cie u???ytkownicy nie musz??? si??? martwi??? o swoje pieni???dze, bo podmiot zapewni im pe???ny zwrot skradzionych token???w. Co r???wnie wa???ne, atak dotyczy??? bardzo ma???ej cz???ci portfeli, a reszta ma by??? zupe???nie bezpieczna.

Tagi: Bitcoin
Źródło: https:

Z gie?dy Binance wykradziono 7000 bitcoinw

Dodano: 08.05.2019 16:44 | 122 odsłon | 0 komentarzy

Rysa na wizerunku lidera rynku. Gie?da Binance og?osi?a, ?e pad?a celem ataku cyberprzest?pcw, ktrzy wyprowadzili z platformy a? 7000 bitcoinw. Na szcz??cie u?ytkownicy nie musz? si? martwi? o swoje pieni?dze, bo podmiot zapewni im pe?ny zwrot skradzionych tokenw. Co rwnie wa?ne, atak dotyczy? bardzo ma?ej cz??ci portfeli, a reszta ma by? zupe?nie bezpieczna.

Źródło: https:

Cena bitcoina spad?a w listopadzie o ponad 40 procent

Dodano: 27.11.2018 16:40 | 128 odsłon | 0 komentarzy

Przewidywane spadki do ko?ca grudnia. Po w miar? stabilnych dwch miesi?cach, kiedy cena bitcoina przekracza?a 6 tysi?cy dolarw, przyszed? czas na du?e spadki. Kryptowaluta tylko od pocz?tku listopada straci?a ponad 40 procent swojej warto?ci, a analitycy przewiduj?, ?e mo?e by? jeszcze gorzej. Szans na cen? na poziomie z grudnia ubieg?ego roku nie ma w tej chwili w?a?ciwie ?adnych.

Tagi: Bitcoin
Źródło: https:

Bitcoin najta?szy od trzech miesi?cy

Dodano: 14.08.2018 14:26 | 145 odsłon | 0 komentarzy

Warto?? bitcoina spad?a we wtorek poni?ej poziomu sze?ciu tysi?cy dolarw. Tak ma?o za wirtualn? walut? nie p?acono od czerwca bie??cego roku.

Tagi: Bitcoin, TVN
Źródło: https:

?ledczy k?ad? r?k? na maj?tkach przest?pcw

Dodano: 10.07.2018 18:13 | 151 odsłon | 0 komentarzy

Gotwk?, ?rodki na kontach, wille, udzia?y w sp?kach a nawet bitcoiny zaj??a w tym roku policja podejrzanym o przest?pstwa. Warto?? zabezpiecze? si? podwoi?a.

Źródło: www.rp.pl

Poselskie wsparcie dla bitcoina

Dodano: 20.05.2018 19:24 | 153 odsłon | 0 komentarzy

Polscy urz?dnicy nie nad??aj? za nowoczesnymi technologiami uwa?aj? cz?onkowie parlamentarnego zespo?u ds. kryptowalut, pierwszego takiego w historii Sejmu.

Źródło: www.rp.pl

Sejm broni bitcoina

Dodano: 20.05.2018 18:32 | 193 odsłon | 0 komentarzy

Powsta? sejmowy zesp?, ktry chce chroni? kryptowaluty przed restrykcjami ze strony pa?stwa.

Źródło: www.rp.pl

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone