środa, 19 stycznia 2022 r.  Imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza
Wiadomości z tagiem Bielany  RSS
Rzecznik: Odchodz? ci, kt??rzy w lustrze lubi? widzie? swoj? twarz

Dodano: 10.08.2021 17:56 | 35 odsłon | 0 komentarzy

- W zwi?zku z bie???cymi wydarzeniami nie wyobra??am sobie dalszej wsp????pracy w ramach Klubu PiS - napisa?? w mediach spo??eczno??ciowych Jan Strze??ek, zast?pca rzecznika Porozumienia, warszawski radny z Bielan.

Źródło: https:

Zandberg o nepotyzmie: Partia Bielana zbiorniczkiem

Dodano: 25.07.2021 15:48 | 24 odsłon | 0 komentarzy

Gdyby PiS przez sze??? lat rz?d??w zaproponowa?? rozwi?zania, kt??re stawia??yby mur mi?dzy polityk? a sp????kami skarbu pa??stwa, to my by??my za tymi rozwi?zaniami zag??osowali - powiedzia?? Adrian Zandberg z partii Razem.

PiS si? umacnia. Janowska wraca do Zjednoczonej Prawicy

Dodano: 14.07.2021 12:26 | 33 odsłon | 0 komentarzy

Prezes PiS Jaros??aw Kaczy??ski poinformowa??, ??e do Zjednoczonej Prawicy wraca Ma??gorzata Janowska. Pos??anka do???czy do Partii Republika??skiej Adama Bielana.

Bielan: Porozumienie mog??oby zosta? zdelegalizowane

Dodano: 21.06.2021 20:17 | 33 odsłon | 0 komentarzy

- Rozpocz?li??my proces zjednoczenia mi?dzy parti? Porozumienie a Parti? Republika??sk?. Chcemy zorganizowa? demokratyczne wybory - zadeklarowa?? w Polsat News europose?? Adam Bielan.

Źródło: https:

Nowa partia satelicka PiS

Dodano: 20.06.2021 20:00 | 28 odsłon | 0 komentarzy

Adam Bielan stworzy?? Parti? Republika??sk?, ??eby rozbi? Porozumienie Jaros??awa Gowina i wspiera? ugrupowanie Jaros??awa Kaczy??skiego.

Źródło: https:

Bielan "zawiesi??" Gowina w jego partii

Dodano: 19.06.2021 13:27 | 42 odsłon | 0 komentarzy

"W zwi?zku z uporczywym naruszaniem Statutu Prezydium Zarz?du Krajowego Partii podj???o decyzj? o zawieszeniu w prawach cz??onka partii Pana Jaros??awa Gowina" - poinformowa??o prezydium zarz?du Porozumienia sk??adaj?ce si? z polityk??w, kt??rzy kwestionuj? przyw??dztwo Gowina.

Czarnecki: P??aka? po Gowinie nie b?dziemy

Dodano: 05.06.2021 6:25 | 42 odsłon | 0 komentarzy

- Mam wra??enie ??e pozycja negocjacyjna Gowina w ramach Zjednoczonej Prawicy s??abnie i pojawiaj? si? nowe podmioty typu Kukiz, Bielan, kt??re b?d? chcia??y mie? wp??yw na rz?dzenie - uwa??a europose?? PiS Ryszard Czarnecki.

Bielan: Gowin nie wyci?gn??? wniosk??w

Dodano: 02.06.2021 19:05 | 47 odsłon | 0 komentarzy

- W lipcu 2020 r. Jaros??aw Kaczy??ski wyci?gn??? r?k? do Jaros??awa Gowina, kt??ry nie mia?? poparcia wi?kszo??ci w swojej partii. Wskazywa??y na to g??osowania na prezydium. Prezes PiS zaprosi?? go do rz?du, ale Gowin nie wyci?gn??? wniosk??w sprzed roku i nadal pr??buje "hu??ta? ????dk?" - uwa??a europose?? PiS Adam Bielan.

Źródło: https:

Bielan: Usi?d? do sto??u z Kaczy??skim, Ziobr? i Gowinem

Dodano: 21.05.2021 20:31 | 53 odsłon | 0 komentarzy


"Pr?dzej czy p????niej s?d przyzna nam racj? i potwierdzi, ??e pe??ni? obowi?zki prezesa Porozumienia. Jednak dla dobra jedno??ci Zjednoczonej Prawicy, je??eli warunkiem ma by? zmiana szyldu, kt??rej domagaj? si? moi koledzy i kole??anki, nie mam z tym problemu. I zgodzi??em si? na taki warunek" - m??wi w rozmowie z Interi? Adam Bielan. Przyzna??, ??e nowa partia do???czy do Zjednoczonej Prawicy i sam Bielan b?dzie mia?? pozycj? por??wnywaln? w koalicji do Jaros??awa Gowina i Zbigniewa Ziobry.

Bielan i Bortniczuk zak??adaj? now? parti?

Dodano: 17.05.2021 13:09 | 42 odsłon | 0 komentarzy

Wykluczeni z Porozumienia politycy, m.in. Adam Bielan i Kamil Bortniczuk, zamierzaj? wkr??tce za??o??y? w??asn? parti? - informuje Salon24.pl.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone