czwartek, 20 stycznia 2022 r.  Imieniny: Fabioli, Miły, Sebastiana
Wiadomości z tagiem Bezrobocie  RSS
Pandemia, a bezrobocie. Co si? zmieni??o?

Dodano: 06.04.2021 15:58 | 113 odsłon | 0 komentarzy


W kwietniu obchodzimy Og??lnopolski Dzie?? Walki z Bezrobociem. Czy wiele os??b obecnie narzeka na brak pracy? Co si? zmieni??o w tej kwestii przez ostatnie miesi?ce? Zewsz?d dochodz? do nas informacje o tym, ??e na rynku pracy jest coraz gorzej, a ludzie na pot?g? trac? zatrudnienie. Sprawd??my, czy faktycznie tak jest i co m??wi? najnowsze badania! [...]

Źródło: https:

Cezary Ka??mierczak o przed??u??eniu restrykcji: Rz?d obudzi si? z r?k? nie w nocniku, a w szambie

Dodano: 12.01.2021 18:02 | 70 odsłon | 0 komentarzy


Je??eli w ci?gu kilku tygodni nie nast?pi odmro??enie gospodarki w ramach re??imu sanitarnego to z dnia na dzie?? mo??emy obudzi? si? z 20-sto procentowym bezrobociem - m??wi?? Cezary Ka??mierczak, prezes Zwi?zku Przedsi?biorc??w i Pracodawc??w w Popo??udniowej rozmowie w RMF FM. Jak doda??, ??rz?d obudzi si? z r?k? nie w nocniku, a w szambie?. Wobec zapowiedzi coraz wi?kszej liczby przedsi?biorc??w, ??e ?? mimo zakaz??w ?? otworz? swoje interesy, Ka??mierczak zapewni??, ??e nie b?dzie nikogo namawia?? do ??amania prawa, a ?? jak do tej pory ?? naciska? na rz?d,...

Źródło: https:

Polityka, kryzys, Covid-19. Polska oczami m??odych

Dodano: 20.11.2020 15:22 | 83 odsłon | 0 komentarzy

Za najpowa??niejsze problemy w Polsce uwa??aj? wzrost cen i koszt??w utrzymania, opiek? zdrowotn?, stan ??rodowiska naturalnego i zagro??enie bezrobociem. Czuj? si? przede wszystkim Polkami i Polakami, a w prawie takim samym stopniu uto??samiaj? si? z Europ?.

Źródło: https:

Lider Bayer Full: Chory w szpitalu te?? potrzebuje muzyki

Dodano: 16.11.2020 21:02 | 88 odsłon | 0 komentarzy

- Musieli??my rozwi?za? wszystkie umowy, jakie zawarli??my na 2020 rok, a by??y to naprawd? dobre pieni?dze - m??wi?? o swojej sytuacji lider zespo??u Bayer Full S??awomir ??wierzy??ski. - Nie zarabiam nic, jestem na bezrobociu - doda??.

Źródło: https:

Szacowana stopa bezrobocia w sierpniu wynios?a 6,1 proc.

Dodano: 04.09.2020 1:20 | 78 odsłon | 0 komentarzy

Stopa bezrobocia w sierpniu wynios?a 6,1 proc. i utrzyma?a si? na tym samym poziomie co w lipcu wynika z szacunkw MRPiPS. W rejestrach urz?dw pracy figuruje p? tysi?ca mniej osb ni? przed miesi?cem.

Źródło: https:

Mal?g: liczymy, ?e w grudniu stopa bezrobocia w Polsce b?dzie mi?dzy 7 proc. a 8 proc.

Dodano: 29.08.2020 1:20 | 99 odsłon | 0 komentarzy

Mamy w Polsce 1 mln 30 tys. bezrobotnych. Zak?adamy, ?e przy wsparciu, ktre ju? posz?o do przedsi?biorcw, i przy otwieraniu gospodarki, stopa bezrobocia w grudniu br. b?dzie mi?dzy 7 proc. a 8 proc. powiedzia?a w pi?tek minister rodziny, pracy i polityki spo?ecznej Marlena Mal?g.

Kosiniak-Kamysz o s?owach Dudy: Jego strach ma wielkie oczy

Dodano: 21.06.2020 22:00 | 88 odsłon | 0 komentarzy


Lider Polskiego Stronnictwa Ludowego i kandydat tej partii na prezydenta skomentowa? kontrowersyjn? wypowied? Andrzeja Dudy z wiecu w Krakowie. Walcz?cy o reelekcj? prezydent wspominaj?c bezrobocie za czasw rz?du PO-PSL stwierdzi?: "W najgorszym czasie momencie pandemii koronawirusa bezrobocie wzros?o do 6 procent, czyli by?o ni?sze ni? wtedy, kiedy oni rz?dzili. Byli gorszym wirusem ni? koronawirus". Kosiniak-Kamysz oceni? w Szczecinie, ?e s?owa te pokazuj?, "w jak wielkiej panice jest dzisiaj Andrzej Duda, jak jego strach ma wielkie oczy,...

Źródło: https:

Borys: Koronawirus rozpali now? zimn? wojn? [OPINIA]

Dodano: 03.06.2020 1:20 | 85 odsłon | 0 komentarzy

Obecny kryzys gospodarczy wywo?any pandemi? koronawirusa jest najwi?kszy od Wielkiego Kryzysu lat 19291932, z ktrym Ameryka i Europa poradzi?y sobie zgo?a odmiennie. W USA odpowiedzi? na spadek produkcji o ponad 40 proc. i masowe bezrobocie by? Nowy ?ad, zast?puj?cy ultraliberaln? polityk? gospodarcz? interwencjonizmem i protekcjonizmem, ktry przywrci? wzrost gospodarczy. Europa pogr??y?a si? w niestabilno?ci spo?ecznej i politycznej. Wybuch? faszyzm, ktry doprowadzi? do II wojny ?wiatowej.

Źródło: https:

Bezrobocie w USA. Ponad bilion dolarw trafi do kieszeni Amerykanw

Dodano: 21.05.2020 1:20 | 90 odsłon | 0 komentarzy

Trwaj? prace nad kolejnymi elementami tarczy antykryzysowej w zwi?zku z pandemi?. Kraj musi si? zmierzy? ze spo?ecznymi skutkami najwi?kszego od Wielkiego Kryzysu bezrobocia.

Źródło: https:

Amerykanom zagl?da w oczy g?d. Bezrobocie mo?e by? rekordowe

Dodano: 14.05.2020 1:20 | 87 odsłon | 0 komentarzy

Doradcy Donalda Trumpa chc? jak najszybszego otwarcia ca?ej gospodarki. Bezrobocie mo?e by? rekordowe.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone