środa, 06 lipca 2022 r.  Imieniny: Dominiki, Jaropełka, Łucji
Wiadomości z tagiem Berlin  RSS
Areszt dla zbrodniarza ze STASI

Dodano: 10.08.2021 20:40 | 45 odsłon | 0 komentarzy

Pozna??ski s?d wyda?? nakaz aresztowania by??ego oficera STASI, kt??ry w centrum Berlina zastrzeli?? Polaka.

Źródło: https:

Lechowi Kaczy??skiemu nale??y si? ulica w Warszawie

Dodano: 01.08.2021 12:44 | 63 odsłon | 0 komentarzy

Je??eli Jaros??aw Kaczy??ski pojedzie do Berlina i zacznie negocjowa? kwesti? reparacji, to dopiero wtedy uznam, ??e jest to powa??ny wniosek wart komentarza. Teraz s? to publicystyczne wypowiedzi, kt??re nie maj? nic wsp??lnego z prawdziwymi intencjami rz?du - m??wi Rafa?? Trzaskowski, prezydent Warszawy, wiceprzewodnicz?cy PO.

Źródło: https:

Fabryka Tesli pod Berlinem. Trudne do??wiadczenie Muska

Dodano: 24.07.2021 7:56 | 73 odsłon | 0 komentarzy

Fabryka Tesli w Gr??nheide pod Berlinem mia??a produkowa? auta elektryczne ju?? 6 miesi?cy temu. Nie produkuje i nie ma ??adnych sygna????w, ??e stanie si? to w najbli??szym czasie. Bo pojawiaj? si? kolejne przeszkody.

Tagi: KOD, Berlin, JBL
Źródło: https:

Zandberg w Berlinie o nauce polskiego. ??Czas, by Polska pomog??a?

Dodano: 23.07.2021 19:25 | 63 odsłon | 0 komentarzy

- Bez nauki dzieci trac? umiej?tno??ci j?zykowe i ???czno??? z polsk? kultur?. Zamiast liczy?, ??e kto?? za??atwi problem za nas, albo wymachiwa? szabelk?, jak lubi prawica, powinni??my przygotowa? konkretne wsparcie - m??wi?? w Berlinie Adrian Zandberg, apeluj?c do rz?du o zintensyfikowanie dzia??a?? maj?cych na celu zapewnienie polskim dzieciom ??yj?cym za granic? nauki j?zyka polskiego.

Źródło: https:

Bia??oru?? na zdj?ciach w Berlinie

Dodano: 23.06.2021 12:05 | 65 odsłon | 0 komentarzy

Wystawa bia??oruskich tw??rc??w fotografii, wideo i innych sztuk wizualnych, dokumentuj?cych protesty na Bia??orusi, rozpocznie si? w berli??skim Instytucie Pileckiego.

Źródło: https:

"Nowa Polka babci?. Interweniuje ambasada w Berlinie

Dodano: 04.06.2021 8:46 | 71 odsłon | 0 komentarzy

Polska ambasada w Berlinie za???da??a usuni?cia reklam niemieckiej agencji poradnictwa i po??rednictwa opieku??czego. Stwierdzono, ??e prowadzona kampania ma znamiona rasistowskie.

Tagi: Berlin
Źródło: https:

Media: USA maj? odst?pi? od sankcji zwi?zanych z Nord Stream 2

Dodano: 18.05.2021 23:47 | 76 odsłon | 0 komentarzy


??Ameryka??ski Departament Stanu ma odst?pi? od sankcji zwi?zanych z budow? ruroci?gu Nord Stream 2. Administracja Joe Bidena nie chce bowiem narazi? na szwank swoich relacji z Berlinem - poinformowa?? we wtorek portal Axios.

Źródło: https:

Tesla wykorzystuje polskich pracownik??w

Dodano: 16.05.2021 23:01 | 95 odsłon | 0 komentarzy

Przy budowie Gigafactory niedaleko Berlina zatrudnieni s? m.in. polscy pracownicy. Wykonuj? swoje zadania po 12-14 godzin dziennie, od poniedzia??ku do soboty. Jak donosi Business Insider oraz telewizja ZDF, ich wynagrodzenie wynosi 8,70 euro na godzin?, co jest kwot? poni??ej p??acy minimalnej u naszych zachodnich s?siad??w.

Źródło: https:

"Niech ??yje intifada!". Dziesi?tki demonstracji poparcia dla Palesty??czyk??w w Europie i USA

Dodano: 16.05.2021 10:49 | 95 odsłon | 0 komentarzy


Wielotysi?czne demonstracje solidarno??ci z Palesty??czykami przesz??y ulicami europejskich i ameryka??skich miast w zwi?zku z powa??nym zaostrzeniem konfliktu izraelsko-palesty??skiego. Kilka tysi?cy propalesty??skich manifestant??w pojawi??o si? na ulicach Berlina, w sumie ponad 20 tysi?cy zebra??o si? w licznych miastach Francji, w Atenach protest zosta?? rozp?dzony przez policj? za pomoc? gazu ??zawi?cego i armatek wodnych. Za Oceanem protestuj?cy domagali si? zako??czenia izraelskich nalot??w na Stref? Gazy i pot?piali poparcie USA dla Izraela m.in....

Źródło: https:

Demonstracja radykalnej lewicy w Berlinie. Ranni policjanci

Dodano: 01.05.2021 20:57 | 72 odsłon | 0 komentarzy


W Berlinie podczas demonstracji pierwszomajowej zorganizowanej przez radykalne organizacje lewicowe dosz??o do star? z policj?. Funkcjonariusze byli atakowani petardami, butelkami i kamieniami. Rannych zosta??o co najmniej trzech mundurowych.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone