niedziela, 14 sierpnia 2022 r.  Imieniny: Alfreda, Maksymiliana, Selmy
Wiadomości z tagiem Belgia  RSS
Eurowizja 2021: Wyniki pierwszego p????fina??u

Dodano: 18.05.2021 23:58 | 109 odsłon | 0 komentarzy


??Pierwszy p????fina?? Eurowizji 2021 ju?? za nami. Do fina??u konkursu awansowa??o dziesi?ciu uczestnik??w: Litwa, Rosja, Szwecja, Cypr, Norwegia, Belgia, Izrael, Azerbejd??an, Ukraina i Malta.

Źródło: https:

Belgia wraca do twardego lockdownu

Dodano: 24.03.2021 20:45 | 89 odsłon | 0 komentarzy


Rz?d Belgii zapowiedzia?? przywr??cenie od soboty ??cis??ego lockdownu. W zwi?zku z gwa??townym wzrostem liczby nowych zaka??e?? koronawirusem postanowiono mi?dzy innymi o przej??ciu szk???? na zdalne nauczanie.

Tagi: LG, Belgia
Źródło: https:

Belgia zakazuje podr????y zagranicznych

Dodano: 22.01.2021 20:45 | 112 odsłon | 0 komentarzy


Rz?d federalny Belgii zdecydowa??, ??e podr????e zagraniczne, kt??re nie s? konieczne, b?d? zakazane od ??rody 27 stycznia do 1 marca. Powodem podj?cia takich krok??w jest rozprzestrzenianie si? nowych wariant??w koronawirusa.

Tagi: LG, USA, Belgia
Źródło: https:

Nowy wariant koronawirusa w Wielkiej Brytanii. Jak zareaguje polski rz?d?

Dodano: 20.12.2020 14:33 | 139 odsłon | 0 komentarzy


Sytuacja epidemiczna na Wyspach Brytyjskich w kontek??cie powrotu na ??wi?ta Polak??w tam pracuj?cych ma by? omawiana podczas poniedzia??kowego posiedzenia rz?dowego zespo??u zarz?dzania kryzysowego - dowiedzia?? si? reporter RMF FM. Rz?d w Londynie og??osi?? lockdown czwartej kategorii w pi?ciostopniowej skali. Brytyjscy eksperci alarmuj?, ??e pojawi??a si? u nich mutacja koronawirusa, kt??rym ??atwiej si? teraz zarazi?. Po???czenia kolejowe i lotnicze z Wielk? Brytani? zawiesi??y ju?? m.in. Belgia, Francja, Niemcy, Holandia i W??ochy.

Źródło: https:

Belgia wprowadza nowe obostrzenia. "Chcemy unikn?? trzeciej fali"

Dodano: 18.12.2020 21:04 | 125 odsłon | 0 komentarzy


W??adze Belgii zdecydowa??y o wprowadzeniu od 25 grudnia dodatkowych obostrze?? w zwi?zku z epidemi? Covid-19. "Mo??emy mie? pocz?tek trzeciej fali, ale mo??emy tego unikn??" - powiedzia?? premier Alexander De Croo.

Źródło: https:

"Pieni?dze za praworz?dno???" w bud??ecie UE? Propozycja ma by? kompromisem

Dodano: 17.09.2020 17:49 | 135 odsłon | 0 komentarzy


??Jeszcze przed ko??cem miesi?ca przewodnicz?ce w UE Niemcy po??o??? na st???? propozycj? mechanizmu "pieni?dze za praworz?dno???", by rozpocz?? negocjacje z Parlamentem Europejskim na temat bud??etu UE na lata 2021-2027. Jak powiedzia?? wysoki rang? unijny dyplomata - propozycja ma by? kompromisem do zaakceptowania tak??e dla Polski i W?gier. W kuluarach tocz? si? bardzo poufne i wra??liwe negocjacje nad ka??dym s??owem tekstu. Kraje skandynawskie oraz Belgia i Holandia chcia??yby mocniejszych sformu??owa??, jednak W?gry ju?? zapowiedzia??y weto.

Źródło: https:

"Nie zabiera? europos?om, podwy?sza? politykom w kraju"

Dodano: 08.09.2020 13:54 | 102 odsłon | 0 komentarzy

- Zarobkw w wysoko?ci 30 tys. z? za granic? nie mo?na porwna? do 6 tys. z? pos?a w Polsce - oceni? europose? PiS Witold Waszczykowski. W rozmowie z Interi? by?y szef MSZ przekonywa?, ?e Belgia i Francja to najdro?sze kraje Europy, w ktych "nie ?yje si? cenami z Biedronki".

Źródło: https:

Nie wylecimy m.in. do Hiszpanii. Polska wyd?u?a list? krajw z zakazem lotw

Dodano: 21.08.2020 15:29 | 145 odsłon | 0 komentarzy


Projekt kolejnego rozporz?dzenia Rady Ministrw przewiduje rozszerzenie do 63 listy krajw, obj?tych zakazem pasa?erskiego ruchu lotniczego z Polsk?. Z listy zakazw maj? znikn?? Chiny i Rosja, pojawi? si? Belgia, Hiszpania, Rumunia czy Indie. Zakaz lotw ma obowi?zywa? od 25 sierpnia do 8 wrze?nia.

Źródło: https:

Belgia wprowadza obowi?zek maseczek w miejscach zamkni?tych

Dodano: 10.07.2020 23:27 | 114 odsłon | 0 komentarzy


Od soboty noszenie maseczek ochronnych stanie si? obowi?zkowe w ca?ej Belgii we wszystkich sklepach, centrach handlowych i innych miejscach zamkni?tych, w ktrych gromadzi si? wiele osb - informuje telewizja VRT.

Tagi: LG, Belgia
Źródło: https:

Belgia: 8,4 proc. personelu szpitali wytworzy?o przeciwcia?a koronawirusa

Dodano: 26.05.2020 22:48 | 106 odsłon | 0 komentarzy


8,4 proc. pracownikw zatrudnionych w belgijskich szpitalach wytworzy?o przeciwcia?a koronawirusa - informuje telewizja VRT, powo?uj?c si? na dwie belgijskie jednostki badawcze, Instytut Zdrowia Sciensano i Instytut Medycyny Tropikalnej. ?To prawie dwukrotnie wi?cej ni? w przypadku ca?ej ludno?ci Belgii.

Tagi: LG, USA, Belgia, PIT
Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone