czwartek, 07 lipca 2022 r.  Imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa
Wiadomości z tagiem Beatyfikacja  RSS
Na beatyfikacj? z kartami wst?pu

Dodano: 14.08.2021 9:41 | 64 odsłon | 0 komentarzy

Podczas wrze??niowej beatyfikacji kard. Stefana Wyszy??skiego oraz matki El??biety R????y Czackiej w ??wi?tyni Opatrzno??ci Bo??ej w Warszawie ?? b?d? obowi?zywa??y karty wst?pu ?? poinformowa?? komitet ds. beatyfikacji.

Źródło: https:

Beatyfikacja prymasa Wyszy??skiego. Papie?? wyznaczy?? termin

Dodano: 23.04.2021 12:48 | 67 odsłon | 0 komentarzy

Beatyfikacja kard. Stefana Wyszy??skiego oraz R????y Marii Czackiej odb?dzie si? we wrze??niu w Warszawie - zdecydowa?? papie?? Franciszek.

"B??ogos??awiony w d??insach". 15-letni geniusz beatyfikowany

Dodano: 10.10.2020 20:42 | 154 odsłon | 0 komentarzy


W bazylice ??w. Franciszka w Asy??u odby??a si? beatyfikacja zmar??ego w 2006 r. w wieku 15 lat na bia??aczk? W??ocha Carlo Acutisa. Nazywany jest pierwszym patronem pokolenia millenials??w i geniuszem internetu, kt??ry uwa??a?? za narz?dzie szerzenia wiary.

Źródło: https:

Beatyfikacja prymasa Wyszy?skiego od?o?ona

Dodano: 28.04.2020 18:05 | 89 odsłon | 0 komentarzy

Ze wzgl?du na pandemi? nie odb?dzie si? beatyfikacja kard. Stefana Wyszy?skiego. Nowej daty nie podano.

Beatyfikacja prymasa Wyszy?skiego mo?e si? op?ni?

Dodano: 26.04.2020 20:00 | 103 odsłon | 0 komentarzy

Data beatyfikacji kard. Stefana Wyszy?skiego mo?e zosta? zmieniona. Je?li odb?dzie si? w planowanym terminie, to na pewno nie na placu Pi?sudskiego ustali?a Rzeczpospolita".

Źródło: https:

15 lat temu zmar? papie? Jan Pawe? II

Dodano: 02.04.2020 6:51 | 115 odsłon | 0 komentarzy


Mija 15 lat od ?mierci Karola Wojty?y, papie?a Jana Paw?a II. W czasie ostatnich pi?tnastu lat odby?y si? beatyfikacja i kanonizacja polskiego papie?a, a do jego dziedzictwa i nauczania nawi?zuje ju? jego drugi nast?pca, papie? Franciszek.

Źródło: https:

Data beatyfikacji prymasa Wyszy?skiego og?oszona

Dodano: 21.10.2019 19:09 | 126 odsłon | 0 komentarzy

W niedziel? 7 czerwca 2020 roku na pl. Pi?sudskiego w Warszawie odb?dzie si? beatyfikacja kard. Stefana Wyszy?skiego.

Jest data beatyfikacji kardyna?a Wyszy?skiego

Dodano: 21.10.2019 13:51 | 112 odsłon | 0 komentarzy

Prymas Tysi?clecia, kardyna? Stefan Wyszy?ski, zostanie beatyfikowany 7 czerwca 2020 roku - poinformowa? w poniedzia?ek metropolita warszawski, kardyna? Kazimierz Nycz. Ceremonia odb?dzie si? w Warszawie na placu Pi?sudskiego. Beatyfikacji dokona papieski wys?annik, prefekt Kongregacji do spraw Kanonizacyjnych kardyna? Giovanni Angelo Becciu.

Źródło: https:

Prymas b?dzie b?ogos?awionym

Dodano: 03.10.2019 18:28 | 146 odsłon | 0 komentarzy

W Watykanie zako?czy? si? proces beatyfikacyjny kard. Stefana Wyszy?skiego. Uroczyste og?oszenie Prymasa Tysi?clecia b?ogos?awionym nast?pi jednak w przysz?ym roku.

Źródło: https:

Papie? beatyfikowa? torturowanych przez rumu?skie w?adze komunistyczne

Dodano: 02.06.2019 12:16 | 104 odsłon | 0 komentarzy

W ostatnim dniu wizyty w Rumunii papie? Franciszek przewodniczy? w mie?cie Blaj w Siedmiogrodzie beatyfikacji siedmiu greckokatolickich m?czennikw - biskupw czasw komunizmu. - Przeciwstawili si? oni niewolniczemu systemowi ideologicznemu - mwi? papie?.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone