czwartek, 26 maja 2022 r.  Imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
Wiadomości z tagiem Bataliony  RSS
Wspomnienia i refleksje powsta??ca

Dodano: 29.07.2021 14:56 | 45 odsłon | 0 komentarzy

W ubieg??ym roku, z okazji 76. rocznicy wybuchu powstania, wywiadu udzieli?? nam kpt. Janusz Jakubowski, ps. Sok????, ??o??nierz Batalionu AK ??Kili??ski" oraz prezes Og??lnokrajowego ??rodowiska Batalionu AK ??Kili??ski".

Nawet ??zy maj? sw??j kres

Dodano: 03.06.2021 17:13 | 62 odsłon | 0 komentarzy

Z Ann? Roczkowsk?, autork? ksi???ek o braciach Romockich oraz cz??onkini? Spo??ecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poleg??ych ??o??nierzy Batalionu ??Zo??ka" i ??Parasol" rozmawia Zofia Brzezi??ska

Zbi??rka na odnow? krzy??y z kwatery "Zo??ki"

Dodano: 06.03.2021 9:50 | 72 odsłon | 0 komentarzy

Ruszy??a zbi??rka pieni?dzy na odnowienie kwatery powsta??czej ??o??nierzy batalionu "Zo??ka" i "Parasol" na warszawskim cmentarzu pow?zkowskim.

Źródło: https:

Wywiad AK w czasie powstania

Dodano: 31.07.2019 23:01 | 126 odsłon | 0 komentarzy

Z kontrwywiadu Komendy G?wnej AK rekrutowa? si? najbardziej znany, a jednocze?nie najwi?kszy oddzia? powsta?czy wywodz?cy si? ze struktur wywiadowczych Batalion Pi???" .

W obronie Batalionw Ch?opskich i W?adys?awa Broniewskiego

Dodano: 11.02.2017 12:53 | 175 odsłon | 0 komentarzy


Trzeba zawsze uwa?a?, ?eby nie wyla? dziecka z k?piel? i Nadgorliwo?? bywa gorsza od faszyzmu - te dwa popularne przys?owia zawsze przychodz? mi na my?l, kiedy dowiaduj? si?, ?e w kolejnym mie?cie w s?usznej sprawie dekomunizacji przestrzeni publicznej niektrzy politycy oraz urz?dnicy przekraczaj? granice zdrowego rozs?dku, a przy okazji wykazuj? si? nieznajomo?ci? najnowszej historii Polski.

Rosjanie o ameryka?skich wojskach w Polsce. Obawiaj? si? najnowocze?niejszej broni

Dodano: 10.01.2017 10:06 | 174 odsłon | 0 komentarzy

NATO tworz? bataliony, ktre "stan? si? zgrupowaniami ofensywnymi" - podaje rosyjska "Niezawisimaja Gazeta" opisuj?c operacj? lokowania na terenie Polski ?o?nierzy ameryka?skich. Dziennik ocenia, ?e projekty NATO s? zagro?eniem dla bezpiecze?stwa wojskowego Rosji.

Źródło: www.tvn24.pl

"Nowaja Gazieta": w Czeczenii powstaj? bataliony do walk w Syrii

Dodano: 21.12.2016 10:35 | 187 odsłon | 0 komentarzy

W?adze Czeczenii otrzyma?y zadanie sformowania dwch 600-osobowych batalionw wojska, ktre wyjad? do Syrii - poda?a niezale?na "Nowaja Gazieta". Powo?uj?c si? na w?asne ?rd?a dziennik napisa?, ?e nabr do tych jednostek trwa od kilku miesi?cy.

Źródło: www.tvn24.pl

Do Polski Rumuni i Brytyjczycy, Polacy na ?otw?. NATO wzmacnia wschodni? flank?

Dodano: 26.10.2016 19:34 | 401 odsłon | 0 komentarzy

Amerykanie, Rumuni i Brytyjczycy b?d? stacjonowa? w Polsce w ramach wielonarodowych batalionw NATO, ktre maj? by? rozmieszczane w wschodniej flance Sojuszu w przysz?ym roku. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg og?osi? rwnie?, ?e polscy ?o?nierze w ramach batalionw b?d? stacjonowa? na ?otwie. Do Polski taki batalion trafi w kwietniu, z kolei w styczniu rozpocznie si? rozmieszczanie w Polsce brygady z USA - powiedzia? z kolei szef MON Antoni Macierewicz.

Ambasador USA przy NATO: cztery "bataliony odstraszania" na wschodniej flance gotowe do wiosny

Dodano: 25.10.2016 20:00 | 267 odsłon | 0 komentarzy

• Cztery wielonarodowe bataliony stacjonuj?ce w krajach ba?tyckich i w Polsce powinny by? gotowe do wiosny • Poinformowa? o tym we wtorek przedstawiciel USA przy NATO • W telefonicznej rozmowie z dziennikarzami ambasador Douglas Lute mwi? o programie rozpoczynaj?cego si? w ?rod? spotkania ministrw obrony pa?stw NATO w Brukseli

Źródło: wiadomosci.wp.pl

reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone