czwartek, 26 maja 2022 r.  Imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
Wiadomości z tagiem Banki  RSS
CBA w biurze ksi?gowym firmy syna Banasia

Dodano: 11.08.2021 14:41 | 60 odsłon | 0 komentarzy

Prezes Najwy??szej Izby Kontroli Marian Bana?? poinformowa??, ??e w ??rod? agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego pojawili si? w biurze ksi?gowym firmy jego syna.

Źródło: https:

Bana??: Jestem prze??ladowany jak za czas??w PRL

Dodano: 03.08.2021 18:15 | 55 odsłon | 0 komentarzy

By?? taki moment, ??e Jaros??aw Kaczy??ski m??wi??, ??e nale??y mi si? Orze?? Bia??y za to, co zrobi??em dla Polski i dla PiS - m??wi?? w Polsat News prezes NIK Marian Bana??.

Banki szykuj? si? do dop??at do leasing??w e-aut

Dodano: 02.08.2021 0:50 | 62 odsłon | 0 komentarzy

Program rozwijania elektromobilno??ci ma ju?? wkr??tce nabra? tempa. To dzi?ki planowanemu uruchomieniu wsparcia dla firm planuj?cych zakup e-auta.

Tagi: Banki, Leasing
Źródło: https:

Marian Bana?? na wojnie ze Zbigniewem Ziobr?

Dodano: 29.07.2021 18:32 | 49 odsłon | 0 komentarzy

Kolegium NIK odrzuci??o 100 stron zastrze??e?? ministra sprawiedliwo??ci do raportu z kontroli Funduszu Sprawiedliwo??ci. Sam dokument na razie jest tajny.

Źródło: https:

Dziury w maj?tkach polityk??w

Dodano: 26.07.2021 17:46 | 57 odsłon | 0 komentarzy

Nie tylko Marian Bana?? mia?? k??opoty z o??wiadczeniami maj?tkowymi. Ale nie dla wszystkich sko??czy??o si? to zarzutami karnymi.

Źródło: https:

Lech Ko??akowski zatrudniony w banku. "Mam kompetencje"

Dodano: 26.07.2021 16:45 | 56 odsłon | 0 komentarzy

Pose?? Lech Ko??akowski potwierdzi??, ??e zosta?? zatrudniony jako doradca zarz?du w nale???cym do skarbu pa??stwa Banku Gospodarstwa Krajowego. Pose?? PiS uwa??a, ??e ma odpowiednie kompetencje.

Tagi: Banki
Źródło: https:

Jakub Bana?? i jego ??ona us??yszeli po 7 zarzut??w

Dodano: 24.07.2021 14:36 | 50 odsłon | 0 komentarzy

Syn prezesa NIK Jakub Bana?? i jego ??ona Agnieszka us??yszeli po 7 zarzut??w, w tym wy??udzenia i fa??szowania dokument??w oraz przest?pstw skarbowych.

Źródło: https:

Bana??: Zwi?kszenie d??ugu w 2020 roku jak w 10 lat

Dodano: 23.07.2021 18:01 | 51 odsłon | 0 komentarzy

- Zaistnia??a sytuacja nie wp??ynie w ??aden spos??b na dalsz? prac? Najwy??szej Izby Kontroli - zapowiedzia?? prezes NIK Marian Bana??, komentuj?c zatrzymanie przez CBA jego syna.

Źródło: https:

Prokuratura chce postawi? prezesowi NIK kilkana??cie zarzut??w

Dodano: 23.07.2021 16:41 | 58 odsłon | 0 komentarzy

W ka??dym z 10 o??wiadcze?? maj?tkowych Marian Bana?? zani??y?? posiadany maj?tek ?? nawet o 550 tys. z??, umniejszy?? dochody z dzier??awy kamienicy, i zatai?? zakup rze??by w??oskiego artysty ?? twierdzi prokuratura.

Źródło: https:

Ko??akowski po powrocie do PiS zatrudniony w pa??stwowym banku

Dodano: 22.07.2021 20:26 | 55 odsłon | 0 komentarzy

Na pocz?tku lipca Lech Ko??akowski niespodziewanie wr??ci?? do Prawa i Sprawiedliwo??ci. Po kilku dniach pose?? poinformowa??, ??e rezygnuje z uposa??enia. Jak informuje "Newsweek", Ko??akowski zosta?? zatrudniony w nale???cym do Skarbu Pa??stwa Banku Gospodarstwa Krajowego.

Tagi: Banki, Praca
Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone