czwartek, 26 maja 2022 r.  Imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
Wiadomości z tagiem Antoni Macierewicz  RSS
"Patologiczne zjawiska wepchn???y si? do Zjednoczonej Prawicy"

Dodano: 06.07.2021 14:16 | 53 odsłon | 0 komentarzy

Niekt??re z patologicznych zjawisk polityki wepchn???y si? do Zjednoczonej Prawicy i trzeba je wyeliminowa? - m??wi?? w TVP3 ???d?? pose?? PiS i szef podkomisji ds. katastrofy smole??skiej Antoni Macierewicz.

Źródło: https:

Macierewicz: Sikorski opowiedzia?? si? za imperium niemieckim

Dodano: 02.07.2021 6:46 | 63 odsłon | 0 komentarzy

Je??li chodzi o wewn?trzn? struktur? PO, sytuacja jest bardzo dramatyczna. Ta formacja jest formacj? schodz?c?, jej wewn?trzne kryzysy s? olbrzymie - powiedzia?? w Polskim Radiu wiceprezes PiS Antoni Macierewicz, zarzucaj?c politykom Platformy, ??e ich "jedyn? rol? jest by? (...) realizatorem interes??w niemieckich w Polsce".

Źródło: https:

Kiedy raport podkomisji smole??skiej? "Nie mo??na wskaza? daty"

Dodano: 27.04.2021 20:06 | 65 odsłon | 0 komentarzy


??Prace nad raportem podkomisji smole??skiej maj? charakter edytorski, ale nie mo??na wyznaczy? terminu jego publikacji? ?? powiedzia?? we wtorek przewodnicz?cy podkomisji Antoni Macierewicz. Doda??, ??e na razie zosta??a zatwierdzona "filmowa wersja" raportu.

Źródło: https:

Macierewicz: Do eksplozji Tu-154 dosz??o 100 metr??w przed brzoz? Bodina

Dodano: 10.04.2021 18:23 | 66 odsłon | 0 komentarzy


"Raport ko??cowy dotycz?cy katastrofy w Smole??sku zostanie przyj?ty w g??osowaniu najprawdopodobniej w kwietniu" - poinformowa?? szef podkomisji smole??skiej Antoni Macierewicz. Jego zdaniem kluczowym dowodem w sprawie s? materia??y wybuchowe odnalezione na szcz?tkach Tu-154. "Do wybuchu dosz??o oko??o 100 metr??w przed brzoz? Bodina, i tam samolot utraci?? ko??c??wk? lewego skrzyd??a. Zosta??o to udowodnione bezspornie przez podkomisj?" - stwierdzi?? Macierewicz.

Źródło: https:

Macierewicz: Tusk nie uniknie odpowiedzialno??ci karnej

Dodano: 26.03.2021 15:52 | 73 odsłon | 0 komentarzy

- S? dowody na zdrad? dyplomatyczn? - m??wi Antoni Macierewicz o dzia??aniach by??ego premiera Donalda Tuska po katastrofie smole??skiej.

Źródło: https:

Macierewicz na Nowy Rok o pandemii i ??wirusie LGTB?

Dodano: 31.12.2020 21:52 | 90 odsłon | 0 komentarzy

- Rok, kt??ry nas czeka, jest rokiem mog?cym przynie??? Polsce najwi?ksze zwyci?stwo w jej dziejach. Ale mo??e te?? przynie??? kl?sk?. Mo??e te?? si? sta? ??r??d??em nieszcz???cia takiego, jak kiedy?? by??y rozbiory - powiedzia?? Antoni Macierewicz, by??y minister obrony narodowej.

Źródło: https:

Macierewicz: ??wi?ta bez nowych restrykcji? Godne pochwa??y

Dodano: 19.12.2020 13:44 | 87 odsłon | 0 komentarzy

- Nie ma w?tpliwo??ci, ??e wa??ne jest, i?? ??wi?ta Bo??ego Narodzenia nie b?d? obj?te tymi restrykcjami i odb?d? si? jak zawsze. Racjonalizm rz?du w tej sprawie jest wi?c godny pochwa??y - powiedzia?? Antoni Macierewicz, by??y minister obrony narodowej, komentuj?c nowe obostrzenia, zapowiedziane przez rz?d.

Źródło: https:

Macierewicz: von der Leyen jak premier Zjednoczonej UE

Dodano: 17.12.2020 21:48 | 84 odsłon | 0 komentarzy

Ursula von der Leyen, przewodnicz?ca Komisji Europejskiej, ??zachowuje si? jak premier Zjednoczonej Unii Europejskiej, kt??ry b?dzie wydawa?? decyzj?, kiedy mamy si? szczepi?, jak mamy wydawa? pieni?dze i co mamy robi? z t? lub inn? kwesti?? - powiedzia?? Antoni Macierewicz, by??y minister obrony narodowej, wed??ug kt??rego ??rozpocz??? si? ju?? proces federalizacji Europy?.

Macierewicz: Fala lewactwa pr??buje niszczy? Polsk?

Dodano: 15.12.2020 6:17 | 95 odsłon | 0 komentarzy

- Fala lewactwa i neomarksizmu ogarn???a du??? ju?? cz???? spo??ecze??stw Europy i pr??buje tak??e niszczy? Polsk? - oceni?? w Polskim Radiu 24 wiceprezes PiS pose?? Antoni Macierewicz.

Źródło: https:

Macierewicz: Droga do likwidacji polskiej niepodleg??o??ci

Dodano: 11.12.2020 15:08 | 98 odsłon | 0 komentarzy

- Rozporz?dzenie rozstrzyga nie tylko o niepodleg??o??ci Polski, co dla nas jest najwa??niejsze, bo determinuje, jaki ma by? kszta??t prawa oraz jaki b?dzie kszta??t ewentualnej mo??liwo??ci wykorzystywania pieni?dzy, jakie Polsce si? nale??? z Unii Europejskiej - powiedzia?? Antoni Macierewicz, by??y minister obrony narodowej, komentuj?c ustalenia szczytu przyw??dc??w pa??stw UE w Brukseli.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone