czwartek, 26 maja 2022 r.  Imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
Wiadomości z tagiem Angela Merkel  RSS
Premier: Z??o??y??em kanclerz Merkel obietnic? pomocy

Dodano: 18.07.2021 19:46 | 51 odsłon | 0 komentarzy

- Z??o??y??em nie tylko kondolencje kanclerz Angeli Merkel, ale tak??e obietnic? pomocy przez nasze s??u??by - powiedzia?? premier Mateusz Morawiecki, nawi?zuj?c do powodzi w zachodnich Niemczech.

Źródło: https:

??Spotkanie Merkel - Biden: Rozmowy ws. Nord Stream 2 s? na dobrej drodze

Dodano: 12.06.2021 22:43 | 61 odsłon | 0 komentarzy


Rozmowy zwi?zane z gazoci?giem Nord Stream 2 s? na dobrej drodze - powiedzia??a kanclerz Niemiec Angela Merkel po dzisiejszym spotkaniu z prezydentem USA Joe Bidenem. Jak doda??a, oboje zgodzili si?, ??e dalszy udzia?? Ukrainy w transferze gazu z Rosji do Europy jest nieodzowny.

Źródło: https:

Merkel zapowiada na jesie?? "szczepienia od??wie??aj?ce" dla os??b starszych

Dodano: 11.06.2021 20:29 | 64 odsłon | 0 komentarzy


Kanclerz Niemiec Angela Merkel zapowiedzia??a, ??e jesieni? przeprowadzone zostan? "szczepienia od??wie??aj?ce" przeciwko Covid-19 dla os??b starszych, kt??re jako pierwsze otrzyma??y szczepionk? na koronawirusa. "Mamy przed sob? lato, kt??re daje wiele mo??liwo??ci, ale nie mo??emy by? beztroscy, musimy bardzo uwa??nie przygl?da? si? sytuacji" ?? podkre??li??a.

Źródło: https:

Wybory w Saksonii-Anhalt: Zdecydowanie zwyci?stwo CDU

Dodano: 06.06.2021 19:01 | 74 odsłon | 0 komentarzy


Partia kanclerz Niemiec Angeli Merkel, chadecka CDU, jest wielkim zwyci?zc? niedzielnych wybor??w do parlamentu kraju zwi?zkowego Saksonia-Anhalt. Niekt??re media pisz? nawet o triumfie. Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec (AfD) zajmuje drugie miejsce, ale ze znaczn? strat? do zwyci?zcy.

"Nie zrobi? tego". Merkel odrzuca apele o g??osowanie nad wotum zaufania

Dodano: 24.03.2021 22:27 | 94 odsłon | 0 komentarzy


Kanclerz Niemiec Angela Merkel zapowiedzia??a w ??rod?, ??e nie podda si? g??osowaniu nad wotum zaufania dla jej gabinetu, wbrew apelom opozycji zwi?zanym z krytyk? rz?dowej polityki wobec epidemii koronawirusa.

Źródło: https:

Merkel wycofuje si? z surowych restrykcji. "Prosz? o wybaczenie"

Dodano: 24.03.2021 16:55 | 77 odsłon | 0 komentarzy


Po zwo??anym w trybie pilnym kolejnym spotkaniu niemieckiego rz?du i w??adz land??w kanclerz Niemiec Angela Merkel o??wiadczy??a, ??e wycofuje poniedzia??kow? decyzj? o surowszych restrykcjach sanitarnych na Wielkanoc. Plan ten wywo??a?? protesty i g??osy krytyki.

Źródło: https:

Merkel: To nowy rozdzia?? w niemiecko-ameryka??skiej wsp????pracy i przyja??ni

Dodano: 20.01.2021 22:43 | 100 odsłon | 0 komentarzy


Kanclerz Niemiec Angela Merkel z??o??y??a gratulacje nowemu prezydentowi USA Joe Bidenowi i nowej wiceprezydent Kamali Harris w dniu ich zaprzysi???enia. Dzie?? inauguracji nazwa??a ??wi?tem ameryka??skiej demokracji, doda??a, ??e liczy na nowy rozdzia?? w niemiecko-ameryka??skiej przyja??ni.

Źródło: https:

Niemcy przed??u??aj? lockdown

Dodano: 19.01.2021 22:21 | 97 odsłon | 0 komentarzy


Kanclerz Niemiec Angela Merkel og??osi??a we wtorek przed??u??enie lockdownu w ca??ym kraju do 14 lutego. Decyzja ta zosta??a podj?ta na spotkaniu z w??adzami kraj??w zwi?zkowych.

Źródło: https:

Angela Merkel potwierdza twardy lockdown w Niemczech

Dodano: 13.12.2020 9:53 | 82 odsłon | 0 komentarzy


Rz?d Niemiec planuje zamkn?? od 16 grudnia do 10 stycznia wi?kszo??? sklep??w, kt??rych dzia??alno??? nie jest niezb?dna - pisze agencja Reuters. Powo??uje si? na projekt rz?dowej propozycji, dotycz?cy kolejnych obostrze?? w zwi?zku z pandemi? koronawirusa. Informacj? t? potwierdzi??a kanclerz Niemiec Angela Merkel.

Źródło: https:

Merkel: Obostrzenia zwi?zane z koronawirusem przed??u??one do 10 stycznia

Dodano: 02.12.2020 23:47 | 108 odsłon | 0 komentarzy


??Do 10 stycznia b?d? obowi?zywa? w Niemczech obecne obostrzenia zwi?zane z pandemi? koronawirusa - poinformowa??a w ??rod? niemiecka kanclerz Angela Merkel po spotkaniu z szefami rz?d??w krajowych.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone