środa, 10 sierpnia 2022 r.  Imieniny: Bianki, Borysa, Wawrzyńca
Wiadomości z tagiem Android  RSS
Android Auto z nowymi mo??liwo??ciami

Dodano: 26.05.2021 13:22 | 92 odsłon | 0 komentarzy

Nast?puje rewolucja w systemie Android Auto, kt??ry otwiera si? na aplikacje firm trzecich. Teraz programi??ci mog? wgrywa? swoje programy do Sklepu Play. Na pocz?tek dost?pne b?d? nowe nawigacje, aplikacje do parkowania czy ??adowania samochod??w eklektycznych.

Tagi: Android, Play
Źródło: https:

Dosta??e?? SMS, ??e s??u??by celne zatrzyma??y Twoj? paczk?? Nie klikaj w link!

Dodano: 15.04.2021 15:35 | 88 odsłon | 0 komentarzy


Uwaga na SMS-y o tre??ci: "Twoja paczka zosta??a zatrzymana przez s??u??by celne". Wiadomo??ci zawieraj? link, kt??rego klikni?cie powoduje pobranie z??o??liwej aplikacji na Androida. Oszu??ci w ten spos??b chc? ukra??? pieni?dze z Twojego konta bankowego.

Źródło: https:

Google Stadia dost???pna na prawie wszystkich nowoczesnych smartfonach z Androidem

Dodano: 16.06.2020 10:01 | 143 odsłon | 0 komentarzy

Google Stadia ca???y czas otrzymuje nowe funkcje, a jej tw???rcy rozszerzaj??? list??? oficjalnie obs???ugiwanych urz???dze???. Niestety zapewnienie wsparcia dla wszystkich konstrukcji z Androidem b???dzie bardzo trudne, wi???c Google postanowi???o umo???liwi??? korzystanie z us???ugi streamingu tak???e na tych smartfonach, kt???re nie doczeka???y si??? jeszcze oficjalnego wsparcia.

Źródło: https:

Samsung Galaxy Tab S7 - specyfikacja techniczna i pierwsze rendery

Dodano: 12.06.2020 16:35 | 130 odsłon | 0 komentarzy

Co? dla tych, ktrym zale?y na du?ej mocy obliczeniowej. Trudno nie zauwa?y?, ?e na rynku tabletw niepodzielnie rz?dzi Apple. C?, ci??ko si? dziwi?. Sprz?t promowany przez giganta z Cupertino cechuje si? du?? wydajno?ci? i jest wspierany przez wiele lat, a niektre iPady wypadaj? do?? atrakcyjnie cenowo.Co jednak z osobami, ktre wola?yby urz?dzenie oparte na Androidzie?

Źródło: https:

Android 11 Beta trafia na kolejne modele smartfonw

Dodano: 12.06.2020 15:28 | 113 odsłon | 0 komentarzy

Niestety, lista wci?? jest bardzo krtka. Google, po kilku tygodniach op?nienia wywo?anego pandemi? nowego koronawirusa z Chin, w ko?cu oficjalnie udost?pni?o testow? wersj? Androida 11. Nie jest to jednak wydanie z kana?u Deweloper Preview, to pojawi?o si? bowiem w sieci ju? jaki? czas temu, a standardowa edycja beta - oznacza to, ?e wci?? mo?e ona zawiera? b??dy, ale nadaje si? ju? do "normalnego" u?ytku.

Źródło: https:

Google rozpoczyna publiczne testy Androida 11 Beta

Dodano: 11.06.2020 16:20 | 118 odsłon | 0 komentarzy

Nareszcie! Od d?u?szego czasu wiadomo, ?e Google intensywnie rozwija Androida 11. Oprogramowanie trafi?o ju? do kana?u deweloperskiego, ale jego otwarte testy beta zosta?y mocno op?nione przez Amerykanw. Pierwotnie mia?y one rozpocz?? si? po majowej konferencji I/O, firma z regu?y wtedy w?a?nie udost?pnia kolejne, pogl?dowe wydania platformy, ale do niczego takiego nie dosz?o.

Źródło: https:

Gamingowy smartfon Lenovo Legion dosta? ju? certyfikacj? 3C

Dodano: 06.06.2020 1:22 | 155 odsłon | 0 komentarzy

Co? dla graczy. Kiedy w sklepach pojawi?y si? pierwsze, gamingowe smartfony, w sieci mo?na by?o us?ysze? g?osy, ?e takie urz?dzenia nie maj? racji bytu. Winny by? oczywi?cie ubogi rynek gier na Androida, ktry wci?? mocno kojarzy si? g?wnie z nijakimi tytu?ami bazuj?cymi na mikrop?atno?ciach. Rzeczywisto?? okaza?a si? jednak zgo?a inna.

Źródło: https:

Gamingowy smartfon Lenovo Legion dosta??? ju??? certyfikacj??? 3C

Dodano: 02.06.2020 21:25 | 125 odsłon | 0 komentarzy

Co??? dla graczy. Kiedy w sklepach pojawi???y si??? pierwsze, gamingowe smartfony, w sieci mo???na by???o us???ysze??? g???osy, ???e takie urz???dzenia nie maj??? racji bytu. Winny by??? oczywi???cie ubogi rynek gier na Androida, kt???ry wci?????? mocno kojarzy si??? g??????wnie z nijakimi tytu???ami bazuj???cymi na mikrop???atno???ciach. Rzeczywisto?????? okaza???a si??? jednak zgo???a inna.

Źródło: https:

Android 11 nied?ugo trafi do fazy otwartych testw beta

Dodano: 28.05.2020 16:29 | 120 odsłon | 0 komentarzy

Czekacie na nowy system operacyjny Google? Mamy dla was dobr? wiadomo??! Ju? od d?u?szego czasu wiadomo, ?e wyszukiwarkowy gigant ostro pracuje nad kolejn? wersj? Androida. Firma przyzwyczai?a nas jednak, ?e, zanim poka?e finaln? wersj? software'u, udost?pnia w sieci najpierw jego wydania dla deweloperw (Developer Preview), a p?niej edycje beta.

Źródło: https:

Samsung ma odpowiada? za wi?kszo?? ekranw dla iPhone'w 12

Dodano: 27.05.2020 17:30 | 110 odsłon | 0 komentarzy

To bardzo intratny kontrakt. Je?li chodzi o rynek smartfonw, to obecnie mamy tu trzech liderw - sprzedaj?ce urz?dzenia oparte na Androidzie firmy Samsung oraz Huawei i Apple wraz ze swoim systemem iOS. Je?li chodzi o popularno??, to mi?dzy tymi trzema markami a innymi producentami elektroniki istnieje prawdziwa przepa??.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone