czwartek, 07 lipca 2022 r.  Imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa
Wiadomości z tagiem Ambasadorzy  RSS
Czytaj PL – 12 świetnych książek do pobrania za darmo w listopadzie!

Dodano: 13.11.2021 17:58 | 46 odsłon | 0 komentarzy

12 świetnych książek można do końca listopada pobrać całkiem za darmo w ramach akcji Czytaj PL. 12 tytułów = 12 powodów więcej, by czytać! A my uważamy, że czytanie jest najlepsze na świecie, dlatego jesteśmy ambasadorami tej fantastycznej akcji 🙂 A w ramach akcji Czytaj PL dostępnych jest bez żadnych opłat 12 świetnych książek – [...]

Źródło: https:

Szewach Weiss: Niech Polska zado???uczyni ??ydom

Dodano: 09.08.2021 20:00 | 75 odsłon | 0 komentarzy

Spraw? reprywatyzacji trzeba w ko??cu za??atwi?, np. kompensuj?c straty ?? uwa??a prof. Szewach Weiss, by??y przewodnicz?cy Knesetu i by??y ambasador Izraela w Polsce.

Źródło: https:

Szewach Weiss: Polsce nale??? si? reparacje od Niemiec

Dodano: 09.08.2021 16:33 | 64 odsłon | 0 komentarzy

W ostatnich latach stosunki izraelsko-polskie s? gorsze ni?? 10??15 lat temu, ni?? za czas??w Aleksandra Kwa??niewskiego czy za czas??w Lecha Kaczy??skiego. Nie jest to wina Izraela ?? m??wi prof. Szewach Weiss, by??y przewodnicz?cy Knesetu i by??y ambasador Izraela w Polsce.

9 rzeczy, kt??rych nie wiesz o w?trobie

Dodano: 31.07.2021 10:50 | 62 odsłon | 0 komentarzy

Wbrew temu, co s?dzi wiele os??b - w?troba nie boli. Je??li przestaje dzia??a? prawid??owo, to dzieje si? to najcz???ciej po cichu i powoli, niekiedy ca??ymi latami. Jak wi?c zapobiec takiej sytuacji? I w jaki spos??b rozpozna? niepokoj?ce sygna??y, zanim b?dzie za p????no? Zebra??am dla Was niezb?dne informacje na ten temat. Piotr i ja zostali??my ambasadorami [...]

Bia??oruski opozycjonista o "ataku na ministra Dworczyka"

Dodano: 09.06.2021 10:33 | 66 odsłon | 0 komentarzy

Nikt nie powinien mie? w?tpliwo??ci, ??e atak wymierzony w ministra Micha??a Dworczyka to przyk??ad szeroko zakrojonej dezinformacji - napisa?? w mediach spo??eczno??ciowych Pawe?? ?atuszka, opozycjonista, by??y ambasador Bia??orusi w Polsce.

Źródło: https:

Miros??aw Jasi??ski ambasadorem w Czechach? Jest komentarz

Dodano: 04.06.2021 15:11 | 76 odsłon | 0 komentarzy


"Przeczyta??em tekst czeskich dziennikarzy wieczorem i by??em nim zaskoczony!"- tak Miros??aw Jasi??ski komentuje medialne doniesienia o tym, ??e ma zosta? ambasadorem Polski w Czechach. To stanowisko nieobsadzone pozostaje ju?? od roku.

Źródło: https:

Order Rio Branco dla Grzegorza Hajdarowicza

Dodano: 26.05.2021 14:56 | 71 odsłon | 0 komentarzy

W Krakowie, Ambasador Federacyjnej Republiki Brazylii w Rzeczpospolitej Polskiej Hadil Fontes da Rocha Vianna udekorowa?? orderem de Rio Branco konsula honorowego Federacyjnej Republiki Brazylii w Ma??opolsce i na ??l?sku, dzia??acza niepodleg??o??ciowego w czasach PRL, polskiego przedsi?biorcy Grzegorza Hajdarowicza.

Źródło: https:

Odkupiono wyj?tkowy zbi??r ambasadora Polski w Ankarze

Dodano: 24.05.2021 20:00 | 72 odsłon | 0 komentarzy

Polska odzyska??a bezcenne archiwum i bibliotek? dyplomaty Micha??a Sokolnickiego, bliskiego wsp????pracownika J??zefa Pi??sudskiego.

Źródło: https:

Bia??oru?? wydala ??otewskich dyplomat??w. Przyczyn? flaga

Dodano: 24.05.2021 17:46 | 80 odsłon | 0 komentarzy


Bia??oru?? wydali??a ambasadora ?otwy i wszystkich ??otewskich dyplomat??w z Mi??ska. W odpowiedzi ??otewskie w??adze zdecydowa??y o wydaleniu wszystkich bia??oruskich dyplomat??w z kraju.

Źródło: https:

Ambasada do w??adz Czech: Nie u??atwiajcie aborcji Polkom

Dodano: 02.05.2021 11:15 | 88 odsłon | 0 komentarzy

Czeski tygodnik "Respekt" poinformowa?? o li??cie, kt??ry do przedstawicieli czeskiego rz?du skierowa?? zast?pca ambasadora RP Antoni Wr?ga. Dotyczy nowelizacji ustawy ws. wykonywania aborcji przez kobiety z zagranicy.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone