niedziela, 14 sierpnia 2022 r.  Imieniny: Alfreda, Maksymiliana, Selmy
Wiadomości z tagiem Ambasador RP  RSS
Cimanouska otrzyma??a polsk? wiz? humanitarn?

Dodano: 02.08.2021 12:11 | 80 odsłon | 0 komentarzy

Bia??oruska lekkoatletka Kirscina Cimanouska, kt??ra przebywa na terenie ambasady RP w Tokio otrzyma??a ju?? polsk? wiz? humanitarn?. Jeszcze w tym tygodniu mo??e przylecie? do Warszawy.

Źródło: https:

Kongresman Cohen przeprosi?? za s??owa o roli Polski w Holokau??cie

Dodano: 29.05.2021 13:33 | 108 odsłon | 0 komentarzy


Kongresman Steve Cohen ze stanu Tennessee, kt??rego niedawne s??owa sugeruj?ce, i?? Polska mia??a sw??j udzia?? w funkcjonowaniu niemieckiego systemu zag??ady ??yd??w, wywo??a??y protesty organizacji polonijnych i ambasady RP, przeprosi?? za sformu??owania u??yte w programie CNN.

Ambasada do w??adz Czech: Nie u??atwiajcie aborcji Polkom

Dodano: 02.05.2021 11:15 | 96 odsłon | 0 komentarzy

Czeski tygodnik "Respekt" poinformowa?? o li??cie, kt??ry do przedstawicieli czeskiego rz?du skierowa?? zast?pca ambasadora RP Antoni Wr?ga. Dotyczy nowelizacji ustawy ws. wykonywania aborcji przez kobiety z zagranicy.

Źródło: https:

Chusta z Syberii w zbiorach muzeum

Dodano: 07.01.2021 13:06 | 88 odsłon | 0 komentarzy

Do zbior??w Muzeum Pami?ci Sybiru zosta??a przekazana wyj?tkowa pami?tk? z czas??w deportacji. Chust? wykonan? z waty przekaza??a slawistka prof. El??bieta Smu??kowa, by??a ambasador RP na Bia??orusi.

Źródło: https:

Nagroda dla Hanny Suchockiej

Dodano: 30.09.2020 20:00 | 112 odsłon | 0 komentarzy

Nagrod? Jana Nowaka- -Jeziora??skiego otrzyma w pi?tek we Wroc??awiu by??a premier i ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej.

Źródło: https:

Wypadek Anny Marii Anders. Ambasador przesz??a operacj?

Dodano: 25.09.2020 13:57 | 119 odsłon | 0 komentarzy

Anna Maria Anders upad??a przed uroczysto??ciami na Monte Cassino z udzia??em prezydenta Andrzeja Dudy. Ambasador RP we W??oszech trafi??a do szpitala, gdzie przesz??a operacj? z??amanej ko??ci udowej.

Źródło: https:

"Bandyci z AK". Ambasador RP interweniuje ws. kontrowersyjnej tablicy

Dodano: 31.08.2020 21:40 | 125 odsłon | 0 komentarzy


Ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki skierowa? w poniedzia?ek do przewodnicz?cej Brodzkiej Rejonowej Administracji Pa?stwowej Oksany Prokopec list z zapytaniem, czy lokalne w?adze udzieli?y zgody na umieszczenie w Hucie Pieniackiej p?yty ze sformu?owaniem "bandyci z AK".

Źródło: https:

Klasa polityczna potraktowa?a pandemi? jako element gry

Dodano: 04.06.2020 20:00 | 107 odsłon | 0 komentarzy

Klasa polityczna potraktowa?a pandemi? jako element gry politycznej - mwi Hanna Suchocka, by?a premier i ambasador RP, laureatka Nagrody Jana Nowaka-Jeziora?skiego.

Źródło: https:

Odwo?ano ambasador RP w Czechach. Mia?o doj?? do mobbingu

Dodano: 03.06.2020 14:43 | 129 odsłon | 0 komentarzy

Prezydent Andrzej Duda odwo?a? ze stanowiska ambasador Polski w Pradze Barbar? ?wioro. Jak nieoficjalnie informuje Onet.pl, powodem by? mobbing i dyskryminacja pracownikw.

" to czysta manipulacja"

Dodano: 31.05.2020 15:46 | 119 odsłon | 0 komentarzy

"Ten tekst to czysta manipulacja" - oceni? Marek Magierowski, ambasador RP w Izraelu, odnosz?c si? do opublikowanego przez izraelski portal artyku?u twierdz?cego, ?e w czasie epidemii koronawirusa dosz?o do przebudzenia "rasistowskiego demona Polski".

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone