czwartek, 07 lipca 2022 r.  Imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa
Wiadomości z tagiem ADAC  RSS
Nobel 2021 z chemii za organokatalizę, która m.in. odmieniła tworzenie leków

Dodano: 06.10.2021 12:08 | 42 odsłon | 0 komentarzy

Nagrodę Nobla z chemii otrzymują Benjamin List i David MacMillan, którzy opracowali 20 lat temu nowy rodzaj katalizatorów. Pozwoliło to na tworzenie nowych, bardzo potrzebnych cząsteczek chemicznych Tegoroczny Nobel w dziedzinie chemii został przyznany dwóm badaczom: Benjaminowi Listowi i Davidowi MacMillanowi. Obaj, niezależnie od siebie, opracowali w 2000 roku zupełnie nowy, nieznany wcześniej rodzaj katalizatorów. [...]

Tagi: ADAC, Rzym
Źródło: https:

Fale gor?ca i fale zimna to objawy tego samego problemu

Dodano: 09.08.2021 14:44 | 76 odsłon | 0 komentarzy


U pod??o??a coraz cz?stszych fal rekordowych upa????w i mroz??w le??? podobne mechanizmy klimatyczne - przekonuje na ??amach czasopisma "Advances in Atmospheric Sciences" mi?dzynarodowy zesp???? naukowc??w. Cho? ??atwiej pomy??le? o znaczeniu globalnego ocieplenia w gor?ce, ni?? mro??ne dni, badacze s? zgodni, ??e obserwowane coraz cz???ciej pogodowe skrajno??ci to wynik na??o??enia si? na siebie zar??wno skutk??w wzrostu ??redniej temperatury, jak i naturalnych, cyklicznie wyst?puj?cych zjawisk klimatycznych.

Źródło: https:

Ulewy w Ma??opolsce. Krakowski Bie??an??w zn??w pod wod?

Dodano: 06.08.2021 7:18 | 53 odsłon | 0 komentarzy

Po intensywnych opadach deszczu stra??acy w Krakowie i okolicach odebrali ponad tysi?c zg??osze??. W Bie??anowie woda przela??a si? przez wa?? przeciwpowodziowy i zala??a ulice i domy. IMGW ostrzega przed kolejnymi nawa??nicami.

Źródło: https:

Jadalne opakowania z Politechniki ???dzkiej. Co je wyr????nia?

Dodano: 29.07.2021 22:03 | 70 odsłon | 0 komentarzy


S? ekologiczne, biodegradowalne, z naturalnych surowc??w i zostawiaj? bardzo niewielki ??lad w?glowy. Mowa o jadalnych opakowaniach, kt??re powsta??y na Politechnice ???dzkiej. Trzy badaczki stworzy??y nieskomplikowan? technologi?, kt??ra pozwala wytwarza? pojemniki na ??ywno??? z odpad??w ro??linnych. To jest w??a??nie najbardziej nowatorskie, bo rozwi?zania do tej pory proponowane na ??wiecie zak??ada??y wykorzystanie pe??nowarto??ciowego surowca ro??linnego. Polski pomys?? wykorzystuje np. wyt??oczki owoc??w, pozosta??e po wyprodukowaniu sok??w.

Źródło: https:

??ona pos??a PiS rezygnuje z dw??ch rad nadzorczych

Dodano: 21.07.2021 13:10 | 62 odsłon | 0 komentarzy

Z zasiadania w dw??ch radach nadzorczych pa??stwowych sp????ek zrezygnowa??a ??ona pos??a PiS Dariusza Stefaniaka. - Dobrowolnie z??o??y??a rezygnacj?. Zrobi??a to po uchwale podj?tej przez kongres PiS - m??wi parlamentarzysta.

Źródło: https:

Naukowcy chc? zwalcza? SARS-CoV-2 z pomoc? syntetycznego SARS-CoV-2

Dodano: 09.07.2021 9:07 | 86 odsłon | 0 komentarzy


Ameryka??ski zesp???? opracowa?? zmienion? wersj? koronawirusa, kt??ra nie wywo??uje choroby, ale przeszkadza oryginalnemu wirusowi w namna??aniu si?, a potem sama znika. Zdaniem badaczy to potencjalny spos??b na samopodtrzymuj?c? si? terapi?.

Tagi: USA, ADAC, Rzym, Ameryka
Źródło: https:

Sobolewski: ??ona nie zasiada w ??adnej radzie nadzorczej

Dodano: 04.07.2021 18:05 | 61 odsłon | 0 komentarzy

??ona Krzysztofa Sobolewskiego zrezygnowa??a z zasiadania w radach nadzorczych sp????ek Skarbu Pa??stwa - wynika z wpisu sekretarza generalnego PiS w mediach spo??eczno??ciowych.

Źródło: https:

PiS ogranicza nepotyzm. Z wyj?tkami

Dodano: 03.07.2021 15:25 | 83 odsłon | 0 komentarzy

Podczas dzisiejszego kongresu Prawo i Sprawiedliwo??? przyj???o uchwa??? ograniczaj?c? nepotyzm. "Wsp????ma????onkowie, dzieci, rodze??stwo oraz rodzice pos????w i senator??w PiS nie mog? zasiada? w radach nadzorczych sp????ek Skarbu Pa??stwa".

Źródło: https:

Naukowcy odkryli nowy mechanizm w ludzkim oku

Dodano: 20.06.2021 11:22 | 76 odsłon | 0 komentarzy


Odkrycie nowego mechanizmu regulacyjnego w ludzkim oku, podobnego do dzia??ania ??aluzji, og??osi?? zesp???? badaczy pod kierunkiem prof. Wies??awa Gruszeckiego z UMCS w Lublinie.

Tagi: Lublin, ADAC
Źródło: https:

Wino traci przez zmiany klimatu

Dodano: 20.06.2021 8:04 | 78 odsłon | 0 komentarzy


??Pocz?tek kwietnia by?? bardzo bolesny dla winiarzy z Francji. Intensywne przymrozki nawiedzi??y tamtejsze pola uprawne. Wylicza si?, ??e w??a??ciciele winnic w zaledwie trzy dni stracili ponad 2 miliardy euro. Przymrozki wyst?pi??y w tym kraju po tym, jak w marcu zanotowano rekordowo wysokie temperatury. Badacze doszli do wniosku, ??e straty by??yby mniejsze, gdyby nie zmiany klimatu.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone